Έρευνα: Το 58% των κερδών των επιχειρήσεων πάει σε φόρους

Το 58% των κερδών της τελευταίας τριετίας έχει αναλωθεί σε… φόρους, αναφέρει η ανάλυση της Grant Thorton για την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Η έρευνα, , καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 56% των εταιριών πληρώνει φόρους αλλά η υψηλή φορολόγηση πλήττει το πιο δυναμικό κομμάτι της επιχειρηματικότητας, αφού ένα ποσοστό μόλις 10% των εταιριών καταβάλλει το 84% των συνολικών φόρων.

Η έρευνα παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία για την δραστηριότητα των επιχειρήσεων για το 2016. Πέντε στις δέκα εταιρίες του δείγματος αύξησαν τις π0ωλήσεις τους, ενώ το 64% ήταν κερδοφόρες. Την ίδια στιγμή, μία στις δέκα από κέρδη το 2015 πέρασε σε ζημιές το 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, υψηλό, περί το 50%, παραμένει το ποσοστό των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από χαμηλή ανάπτυξη και υψηλό δανεισμό. Στον αντίποδα, ένα 19% των επιχειρήσεων αποτελούν πρότυπο ανάπτυξης, καθώς χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα από ανάπτυξη και χαμηλό δανεισμό.

Ειδικότερα, τα 7 βασικά συμπεράσματα της μελέτης έχουν ως εξής:

Το 58% των κερδών της τελευταίας τριετίας έχουν αναλωθεί σε φόρους
Το 10% των εταιριών επιβαρύνονται με το 84% των συνολικών φόρων
Το 56% των εταιριών πληρώνουν φόρους
Στο 51% των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν οι πωλήσεις το 2016
Το 64% των επιχειρήσεων κατέγραψαν κέρδος το 2016
Το 11% των εταιριών πέρασαν από ζημιές το 2015 σε κερδοφορία το 2016
Το 10% των εταιριών πέρασαν από κέρδη το 2015 σε ζημιές το 2016

%d bloggers like this: