ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ..." />

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας γνωστοποιούμε ότι η εταιρεία μας άσκησε το δικαίωμα προτιμήσεως, που της παρέχεται από το άρθρο 2 παρ. 4 της από 24.12.2012 συμβάσεως μισθώσεως του ακινήτου ιδιοκτησίας της Τραπέζης Eurobank Ergasias A.E., στο οποίο λειτουργεί το ξενοδοχείο της KING GEORGE, προς αγορά του αντί τιμήματος ποσού 43.000.000 ευρώ. Για την αποδοχή της δηλώσεως αναμένεται η απόφαση του Δ.Σ. της Τραπέζης, μετά την έκδοση της οποίας θα ενημερώσουμε το επενδυτικό κοινό.