Ανοίγουν οι δρόμοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις εταιρείες διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων

Τον κομβικό ρόλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον κλάδο των εταιρειών διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων επεσήμανε το Κέντρο Αειφορίας (CSE) στο 47ο Συνέδριο “ASECAP Days της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φορέων Εκμετάλλευσης Οδικών Υποδομών Διοδίων (ASECAP) που πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία στις 29-31 Μαΐου. Με θέμα
«Η κινητικότητα του αύριο… είναι εδώ σήμερα», στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν οι νέες τάσεις και οι μελλοντικές προκλήσεις του κλάδου με ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια, όπως επίσης και στην εμπιστοσύνη και στη διαφάνεια που είναι απαραίτητο να διέπουν τις σχετικές υπηρεσίες.

Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE), Νίκος Αυλώνας, ανέδειξε τη συμβολή της Βιώσιμης Ανάπτυξης των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, στη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον, δόθηκαν παραδείγματα από ώριμες επιχειρήσεις σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας του συγκεκριμένου τομέα, οι οποίες ανοίγουν το δρόμο του υπεύθυνου επιχειρείν και υποδεικνύουν την ανάγκη ενσωμάτωσης αυτής της προσέγγισης στην επιχειρηματική στρατηγική.

Μέσα από την παρουσίαση, αναδείχθηκε επίσης το γεγονός ότι σε διαφορετικούς κλάδους εμφανίζονται διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας όσον αφορά την Εταιρική Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και διαφορετικές ανάγκες, προκλήσεις και τάσεις. Πρόκειται για ένα συμπέρασμα που το Κέντρο Αειφορίας, μέσα από τη διεθνή του εμπειρία και τις συνεχείς έρευνες που πραγματοποιεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει εντοπίσει επανειλημμένως.