Βασίλειος Ψάλτης (νέος CEΟ): Η Alpha Bank θα παραμείνει σημείο αναφοράς

Η Alpha bank θα παραμείνει σημείο αναφοράς για την οικονομική της ευρωστία ανέφερε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Alpha bank Βασίλης Ψάλτης ο οποίος αναλαμβάνει από 2 Ιανουαρίου 2019 την διοίκηση του ομίλου.

Ο Πρόεδρος της Alpha Bank  Βασίλης Ράπανος ανέφερε ότι η σημερινή ημέρα 29/11/2018 είναι ορόσημο για την τράπεζα ενώ ο απερχόμενος CEO Δημήτρης Μαντζούνης επεσήμανε ότι η εκλογή του κ. Ψάλτη, που ανήκει επί σειρά ετών στη Διοίκηση της Alpha Bank, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση της συνέχειας και της επιτυχημένης πορείας της τράπεζας στο μέλλον.

H επίσημη ανακοίνωση της Alpha bank

Κατόπιν της ανακοινώσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τραπέζης κ. Δημητρίου Π. Μαντζούνη, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.6.2018, της προθέσεώς του να δρομολογήσει τη διαδοχή του, το Διοικητικό Συμβούλιο εκκίνησε τη σχετική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα την 29.11.2018, με την ομόφωνη ανάδειξη του κ. Βασιλείου Ε. Ψάλτη ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος αναλαμβάνει τα σχετικά καθήκοντα την 2.1.2019, και την ταυτόχρονη εκλογή του ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με άμεση ισχύ.
Περί της εκλογής του κ. Ψάλτη ως νέου Mέλους θα ενημερωθεί η αμέσως προσεχής Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank κ. Βασίλειος Β. Ράπανος δήλωσε:
Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο στη νεότερη ιστορία της Τραπέζης.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω βαθύτατες ευχαριστίες προς τον απερχόμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Π. Μαντζούνη για τη σπουδαία προσφορά του προς την Alpha Bank, την οποία υπηρέτησε αδιαλείπτως για περισσότερο από 45 έτη, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχημένης 13ετούς θητείας του ως ∆ιευθύνοντος Συμβούλου της Τραπέζης.
Για την επιλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Alpha Bank, μεταξύ σημαντικών διεθνών και εγχώριων υποψηφιοτήτων, τηρήθηκε αυστηρά η προβλεπόμενη διαδικασία, υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Επιτροπής Εταιρικής ∆ιακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων και με την υποστήριξη ανεξάρτητης διεθνώς αναγνωρισμένης εταιρίας συμβούλων.
Έχουμε την πεποίθηση ότι ο νέος ∆ιευθύνων Σύμβουλος, με την εμπειρία, τη γνώση και τις ικανότητες που αποδεδειγμένα διαθέτει, θα οδηγήσει την Τράπεζα στη νέα εποχή και θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντοςμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Του ευχόμεθα όλοι κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
Ο κ. Ψάλτης θα έχει την πλήρη στήριξη του εξαιρετικού Προσωπικού καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Ο απερχόμενος CEO Δημήτρης Μαντζούνης ανέφερε ότι η Alpha bank επιτυγχάνει τους στόχους της :
Η εκλογή του κ. Ψάλτη, άξιου και έμπειρου Στελέχους που ανήκει επί σειρά ετών στη Διοίκηση της Alpha Bank, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση της συνέχειας και της επιτυχημένης πορείας της Τραπέζης στο μέλλον.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ∆ιευθύνοντος Συμβούλου της Alpha Bank, η Τράπεζα, πάντοτε με τη στήριξη και την αφοσίωση του Προσωπικού της, ανταποκρίθηκε στους στόχους της και διακρίθηκε επανειλημμένως για τις επιδόσεις της στην ελληνική και τη 2 διεθνή χρηματοοικονομική αγορά, παρά το γεγονός ότι ήλθε συχνάαντιμέτωπη με αντίξοες συνθήκες.
Εύχομαι στον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει , ώστε η Alpha Bank να παραμείνει το σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης δήλωσε:

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το Διοικητικό Συμβούλιο που μου εμπιστεύθηκε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Alpha Bank.
Αποτελεί τιμή και αναλαμβάνω αυτή τη μεγάλη ευθύνη με ενέργεια και ενθουσιασμό.
Καθώς η Ελλάδα εξέρχεται επιτυχώς από μία δεκαετή περίοδο οικονομικής αστάθειας, η Alpha Bank παραμένει το σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ως προς την χρηματοοικονομική ευρωστία και την επικέντρωσή της στον Πελάτη.
Θα επιταχύνουμε την αναδιάρθρωση του ισολογισμού μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα τα κρίσιμα ζητήματα που με τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα και θα διαθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να προσφέρουμε ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στον Έλληνα ιδιώτη και επιχειρηματία.
Με σιγουριά για το μέλλον μας, υπερήφανοι για την ιστορία μας και βασιζόμενοι στο εξαιρετικό Προσωπικό της Alpha Bank, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε όλοι μαζί, προς το συμφέρον των Πελατών και των Μετόχων μας.

Ο Βασίλειος Ψάλτης είναι Γενικός Διευθυντής και Chief Financial Officer (CFO) του Ομίλου της Alpha Bank. Πριν από την Alpha Bank εργάσθηκε ως Αναπληρωτής (εκτελών χρέη) CFO στην Εμπορική Τράπεζα και στη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής της ABN AMRO στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών συνέβαλε σημαντικά στην άντληση κεφαλαίων και στη διεύρυνση της μετοχικής βάσεως της Alpha Bank με τη συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών, καθώς και στην υλοποίηση σημαντικών εξαγορών και συγχωνεύσεων, στο πλαίσιο της αναδιαρθρώσεως του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενισχύοντας τη θέση της Τραπέζης. Στις διεθνείς δημοσκοπήσεις της εταιρίας Extel, ψηφίσθηκε από θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές ως έβδομος καλύτερος CFO πανευρωπαϊκά (το 2018 και το 2014). Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος και Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου St. Gallen, Ελβετίας με ειδίκευση στα Τραπεζικά.