Κ. Μίχαλος: Η Ρουμανία θα συνεχίσει να αποτελεί προορισμό επιλογής για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Περιθώρια και ευκαιρίες για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Ρουμανίας διαπιστώθηκαν στην επιχειρηματική εσπερίδα που πραγματοποιείται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας, με θέμα τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά της Ρουμανίας.

Ο πρόεδρος‭ ‬της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος‭ Μίχαλος‭ ‬είχε‭ ‬σήμερα συνάντηση‭ ‬με‭ ‬τον‭ ‬υφυπουργό‭ ‬Επιχειρηματικότητας,‭ ‬Εμπορίου και Περιβάλλοντος Γκάμπριελ Γκεοργκίε,‭ ‬με‭ ‬την‭ ‬ευκαιρία‭ ‬της‭ ‬διοργάνωσης‭ ‬στο ΕΒΕΑ της σημερινής επιχειρηματικής ημερίδας.

“Ιδιαίτερα δε στην παρούσα περίοδο‭, όπου η ‬ελληνική‭ ‬οικονομία‭ ‬ανακτά‭ ‬θετικό‭ ‬ρυθμό‭ ‬ανάπτυξης,‭ ‬μετά‭ ‬από μακρόχρονη ύφεση, τα περιθώρια περαιτέρω συνεργασίας είναι πολλά” είπε ο κ. Μίχαλος και πρόσθεσε: “πιστεύουμε‭ ‬ότι‭ για τις ‬ελληνικές‭ επιχειρήσεις, η πορεία ‭ ‬ανάκαμψης‭ ‬της‭ ‬εγχώριας οικονομίας θα συνδυαστεί με τη διεύρυνση των εξωστρεφών δραστηριοτήτων τους και με την αξιοποίηση νέων ευκαιριών, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας”.

Στο‭ ‬πλαίσιο αυτό, ‭συνέχισε ο ίδιος, ‬έχω‭ ‬την‭ ‬πεποίθηση‭ ‬ότι‭ η ‬Ρουμανία‭ ‬θα‭ ‬συνεχίσει ‭να‭ ‬αποτελεί προορισμό επιλογής για τις ελληνικές επιχειρήσεις και επισήμανε πως δεν είναι τυχαίο ‭ ‬ότι το ‭ ‬2015, παρά την κρίση, ιδρύθηκαν στη χώρα 256 νέες εταιρίες ελληνικών συμφερόντων στη Ρουμανία.

Σημείωσε ακόμη‭ ‬ότι‭ ‬η‭ ‬ ‭‬αύξηση‭ ‬των‭ ‬ελληνικών‭ ‬εξαγωγών‭ ‬προς‭ ‬τη Ρουμανία αυξήθηκαν την περασμένη χρονιά περίπου κατά 4,8%, φθάνοντας σε αξία τα 755 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε παράγοντες όπως η σταθερή ανάπτυξη της ρουμανικής οικονομίας τα τελευταία έτη και η αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών, καθώς και η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα και λοιπά προϊόντα. Ακόμη, όπως είπε, η ‬Ελλάδα‭ ‬αποτελεί‭ και ‬ιδιαίτερα‭ ‬δημοφιλή‭ ‬τουριστικό προορισμό‭ για τη ‬ρουμανική‭ ‬αγορά,‭ ‬προσελκύοντας περισσότερους‭ ‬από ένα εκατομμύριο Ρουμάνους επισκέπτες ετησίως.

Επιπλέον, οι ελληνικές‭ ‬επιχειρήσεις,‭ ‬αναγνωρίζοντας‭ ‬εγκαίρως‭ ‬τα‭ ‬πλεονεκτήματα‭ και τις δυνατότητες‭ της ρουμανικής αγοράς,‭ έχουν χτίσει ‭ ‬τα τελευταία χρόνια‭ ‬μια ‭ισχυρή παρουσία στη‭ ‬χώρα. Η Ρουμανία‭ ‬είναι σταθερά‭ ‬μεταξύ‭ ‬των δύο‭ ‬πρώτων προορισμών‭ για τις ‬ελληνικές‭ ‬επενδύσεις,‭ σε ‬παγκόσμιο‭ ‬επίπεδο.‭ ‬Σήμερα δραστηριοποιούνται‭ ‬στη χώρα περισσότερες από 6.200 εταιρίες‭ με ‬ελληνική συμμετοχή.

Με‭ ‬συνολικό‭ ‬επενδεδυμένο‭ ‬κεφάλαιο‭ ‬που‭ ‬αγγίζει‭ ‬τα‭ ‬1,8‭ ‬δισ. ‬ευρώ,‭ η ‬Ελλάδα κατατάσσεται‭ στην ‬έκτη‭ ‬θέση‭ ‬μεταξύ‭ ‬των‭ ‬χωρών‭ ‬προέλευσης‭ ‬ξένων‭ ‬άμεσων επενδύσεων στη Ρουμανία.

%d bloggers like this: