ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 813 εκατ. εύρω από 3μηνα έντοκα με αυξημένο επιτόκιο

Υπερκαλύφθηκε η ζήτηση στη νέα δημοπρασία εντόκων διάρκειας 13 εβδομάδων που πραγματοποίησε ο ΟΔΔΗΧ , η οποία πάντως χαρακτηρίστηκε από υψηλότερο επιτόκιο.

Συγκεκριμένα, το Δημόσιο άντλησε το ποσό των 813 εκατ. ευρώ από την έκδοση, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 0,71% και τον συντελεστή κάλυψης στο 1,87. Στην προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση το επιτόκιο ήταν 0,65% και ο συντελεστής κάλυψης 1,39.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,168 δισ. ευρώ που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,87 φορές, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κᬬθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.