ΟΔΔΗΧ: Στο 2,40% έπεσε το επιτόκιο στα έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων

Το ποσό του 1,137,5 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 26 εβδομάδων. Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,40% και υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,218 δισ. που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,39 φορές.

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη δημοπρασία, στις 2 Αυγούστου, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 2,50% και το συνολικό ποσό που είχε αντληθεί ήταν 812,5 εκατ. ευρώ.

Κατά τη σημερινή δημοπρασία, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (875 εκατ. ευρώ) καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές 262,5 εκατ. ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου  2017.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017, στις 12μ.μ.

%d bloggers like this: