Ολοκληρώθηκε το INVESTMENTS & LEGAL FRAMEWORK FORUM

Η Palladian Conferences διοργάνωσε το INVESTMENTS & LEGAL FRAMEWORK FORUM, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Απριλίου 2019, στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, υπό την αιγίδα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Το συνέδριο συντόνισε ο δικηγόρος και δημοσιογράφος, Αντώνης Παπαγιαννίδης.

Στο συνέδριο, μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι παράγοντες – κλειδιά για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η αποτελεσματικότητα, η ευθύνη και η διαφάνεια της εταιρικής διακυβέρνησης, οι ευκαιρίες επενδύσεων έναντι του νομικού πλαισίου, καθώς και τα τρέχοντα νομικά ζητήματα στις ιδιωτικοποιήσεις και εξαγορές. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι το υφιστάμενο σύνθετο και γραφειοκρατικό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό και το εσωτερικό, αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκαν και προτάσεις βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου που αποτελούν προϋπόθεση για τη δημιουργία του κατάλληλου επενδυτικού κλίματος.

Κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε η κα Μπερναντέτ Παπαβασιλείου – Σρέκενμπεργκ, εκπρόσωπος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού Και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, αναφέρθηκε στα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος το 2017, σύμφωνα με τα οποία «η Γερμανία συμμετείχε στις άμεσες, αλλοδαπές  επενδύσεις  στην Ελλάδα με ποσοστό 22 %  επί του συνόλου, ήταν δηλαδή η χώρα με τον μεγαλύτερο όγκο επενδύσεων στην Ελλάδα. Εταιρείες που επενδύουν στην Ελλάδα είναι π.χ. οι FRAPORT, Deutsche Telekom  και LIDL.» … σημείωσε ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την 87η  θέση ανάμεσα σε 137 χώρες στο Global Competitiveness Report του World Economic Forum για το 2018 και στο Doing business in Greece κατέλαβε το 2018 την 132η  θέση ανάμεσα σε 190 χώρες.

H κα Χριστίνα Κολιάτση, Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας και ο κ. Νικόλαος Δημόπουλος, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)  αναφέρθηκαν στη σημασία που έχει για την επιτυχία της αποστολής της ΕΕΣΥΠ η πλήρης υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και του σωστού πλαισίου κανονιστικής συμμόρφωσης από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της. Όπως σημείωσαν, το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης που διέπει την ΕΕΣΥΠ και τις θυγατρικές της πρέπει να είναι υψηλό, αλλά και να περάσει στην κουλτούρα των εταιρειών. Για τη διοίκηση της ΕΕΣΥΠ αυτό αποτελεί προτεραιότητα και για αυτό, τα στελέχη της χρησιμοποιούν και την τεχνολογία, ώστε με διαδραστικό τρόπο να βάζουν το «ακροατήριο» τους σε ένα ανοιχτό διάλογο με καίρια ερωτήματα για τη σημασία και την αντίληψη περί ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης στο σύγχρονο επιχειρείν. Η καθιέρωση και η ανάδειξη μιας σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας αποτελεί για την ΕΕΣΥΠ  εχέγγυο για τη διαφάνεια, τη βιωσιμότητα, την αποτελεσματικότητα και εν τέλει την ανάπτυξη των δημοσίων επιχειρήσεων με τρόπο που θα στηρίξουν την οικονομία, αλλά και θα δημιουργήσουν δημόσια αξία.

Ο κ. Βασίλης Βύζας, Tax & Legal Partner της PwC κατά την παρουσίαση του με τίτλο «Η εταιρική διακυβέρνηση ως υπόθεση δύσκολων ερωτήσεων για όλους» τόνισε το ρόλο όλων των εμπλεκόμενων μερών (ΔΣ, μέτοχοι, στελέχη, ρυθμιστικές αρχές, ελεγκτές) σε συνάρτηση όχι μόνο με τις απαιτήσεις του εταιρικού νόμου, αλλά περισσότερο με την επίτευξη μιας ουσιαστικής συμμόρφωσης.

Στη συνέχεια, ο κ. Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε, αναφέρθηκε στην εταιρική οργάνωση και διοίκηση μιας ανώνυμης εταιρείας και συγκεκριμένα στο ρόλο του νομικού συμβούλου σε αυτή. Ειδικότερα, αφού παρουσίασε τις βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησής  και  τον τρόπο με τον οποίο διοικείται μια εταιρεία, σκιαγράφησε τον ρόλο του νομικού συμβούλου αναλύοντας τις αρμοδιότητες του στο πλαίσιο της εταιρείας, τόσο ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, όσο και σε σχέση με την κανονιστική συμμόρφωση και τον εσωτερικό έλεγχο.

Ο κ. Κωνσταντίνος Γώγος, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου – Νομική Σχολή Α.Π.Θ., Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας “Κωνσταντίνος Γώγος & Συνεργάτες”, παρουσίασε τα αδειοδοτικά προβλήματα του μεταλλευτικού κλάδου. Συγκεκριμένα, προβλήματα του κλάδου αποτελούν η παράταση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων, η ταχύτητα και οι τεχνικές βελτιώσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και η χρήση του αιγιαλού.

Ο κ. Ιωάννης Σταυρόπουλος, Managing Partner της δικηγορικής εταιρείας Σταυρόπουλος & Συνεργάτες, στην παρουσίαση του με τίτλο «Σχέδιο Νόμου Για Την Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων –
Φορολογικά Θέματα» ανέλυσε τα φορολογικά κίνητρα, τα οποία είναι η σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή, η φορολογική απαλλαγή και οι αποσβέσεις. Τέλος, καταλήγοντας στην παρουσίαση του, πρότεινε μεταξύ άλλων, την παγιοποίηση του φορολογικού συντελεστή σε επίπεδο σταθερά μειωμένο ποσοστιαία  (%), έναντι του εκάστοτε ισχύοντος φορολογικού συντελεστή και την υπαγωγή και των φορολογικών διαφορών στη διαιτησία.

Στο νομικό πλαίσιο στον τομέα αξιοποίησης ακινήτων αναφέρθηκε η κα Θεοδώρα Ξυθάλη, Partner της δικηγορικής εταιρείας KLC, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδύσεις, το Νομικό Πλαίσιο ως παράγοντα προώθησης / υλοποίησης επενδύσεων. Ακόμη, μέσω παραδειγμάτων, τόνισε τα προβλήματα των ακινήτων, παρουσιάζοντας προτάσεις αντιμετώπισης αυτών, όπως η περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών και η δυνατότητα παροχής εξιδεικευμένης υποστήριξης στο κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης.

Ο κ. Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ, σημείωσε μεταξύ άλλων στην ομιλία του, ότι στις επενδυτικές συμβάσεις με τους δημόσιους φορείς (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΕΕΣΥΠ, ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ κ.ά.) το ενοχικό δίκαιο ρυθμίζει, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση, ουσιώδη ζητήματα λειτουργίας της σύμβασης (βλ. πταίσμα ως προϋπόθεση ευθύνης, ευθύνη δημόσιου φορέα από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις της Πολεοδομίας ή άλλων υπηρεσιών, αποκαταστατέες επενδύσεις μετά από υπαναχώρηση ή καταγγελία, αναπροσαρμογή λόγω απρόοπτης μεταβολής, υποχρέωση συνεργασίας του δημόσιου φορέα κ.ά.). Κριτήριο ερμηνείας ή ανάγκης διαφορετικής συμφωνίας των μερών είναι η ακώλυτη υλοποίηση της επένδυσης, που είναι ο σκοπός σύναψης των συμβάσεων και θέσπισης των ειδικών νόμων.

Ο κ. Γιάννης Κουρνιώτης, Partner της δικηγορικής εταιρείας Lambadarios, στην παρουσίαση του ανέφερε τους μύθους και την πραγματικότητα γύρω από τις Ιδιωτικοποιήσεις,  τις Παραχωρήσεις και τις συμπράξεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Στη συνέχεια, ο κ. Νικόλαος Αυγουλέας παρουσίασε τα διαχρονικά και επίκαιρα ζητήματα εκ του Θεσμικού Πλαισίου για τις ιδιωτικοποιήσεις και εξαγορές. Συγκεκριμένα, κατά την παρουσίαση του υπογράμμισε ότι «το θεσμικό πλαίσιο δεν παρέχει ασφάλεια στον υποψήφιο επενδυτή ως προς το ότι η επένδυση θα υλοποιηθεί και ιδίως ότι θα υλοποιηθεί εγκαίρως». Ακόμη, αναφερόμενος στην διαγωνιστική διαδικασία, πρότεινε την εμπλοκή αρμόδιων υπηρεσιών πριν την έναρξη της, καθώς και την απαγόρευση της επανόδου και της μεταβολής επί τα χείρω του καθεστώτος της έκτασης μετά την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των χορηγών εταιρειών PwC, Ελληνικά Πετρέλαια, Ελληνικός Χρυσός, FDMA Law Firm, KLC Law Firm, Lambadarios Law Firm και Σταυρόπουλος & Συνεργάτες.