Παρουσιάστηκε το νέο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, Synergia Hellenic Fund IV

Το νέο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, Synergia Hellenic Fund IV παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο ΕΒΕΑ . Στη εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Το νέο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών παρουσίασαν οι εταίροι της διαχειρίστριας εταιρείας Hellenic Capital Partners ΑΕΔΑΚΕΣ, κκ Μ. Σαρρή, Σ. Παπαδάτος και Ν. Γκιούρας. Την παρουσίαση προλόγισαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ  κκ. Κ. Μίχαλος και η Καθηγήτρια Λ.Τ. Κατσέλη.  

Το Synergia Hellenic Fund IV είναι ένα Private Equity Fund με κεφάλαια  που αναμένεται να ξεπεράσουν τα €50εκ.

Σ ’αυτό συμμετέχουν τόσο το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund, που αποτελεί μια επενδυτική πρωτοβουλία του Ελληνικού Κράτους σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), όσο και ιδιωτικά κεφάλαια.

Στόχος του Synergia είναι να  επενδύσει ενεργά κυρίως σε εδραιωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης με σκοπό την χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και την δημιουργία προστιθέμενης αξίας. To Synergia δεν έχει οριοθετημένη κλαδική στόχευση, ωστόσο επενδύσεις αναζητούνται πρωτίστως, αλλά όχι αποκλειστικά, στους τομείς του τουρισμού, των τροφίμων (συμπεριλαμβανομένου του αγροδιατροφικού τομέα), του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιο των εταιρειών ή/και μέσω υβριδικών χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την απόκτηση κατά βάση μειοψηφικών συμμετοχών. Το ενδεικτικό εύρος κάθε επένδυσης κυμαίνεται μεταξύ €2-6εκ και υπό συνθήκες  δύναται να αυξηθεί περαιτέρω. Η περίοδος διακράτησης εκάστης επένδυσης υπολογίζεται στα 4 με 5 έτη.

Την ίδρυση και διαχείριση του Synergia έχει αναλάβει η Hellenic Capital Partners ΑΕΔΑΚΕΣ (HCP), μια από τις παλαιότερες και πλέον καταξιωμένες εταιρείες στον χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών.

Όπως αναφέρθηκε από τους κκ. Παπαδάτο και Γκιούρα, η ομάδα της HCP από το 2001 έχει διαχειριστεί  Private Equity και Private Debt Funds άνω των €135εκ με την συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών από τον επιχειρηματικό και τον ναυτιλιακό χώρο, θεσμικών επενδυτών, καθώς και του Ελληνικού Δημοσίου. Η HCP δραστηριοποιείται με συνέπεια για 18 συναπτά έτη στον εξαιρετικά απαιτητικό χώρο του Private Equity και έχει καταφέρει να επιτύχει για όλα της τα Funds σημαντικές αποδόσεις που υπερτερούν τόσο έναντι όλων των αντίστοιχων επενδυτικών σχημάτων όσο και των συγκριτικών δεικτών αναφοράς.

Εκτός από τους προαναφερθέντες εταίρους, η ομάδα της HCP στελεχώνεται από εξειδικευμένους και αποδεδειγμένης ικανότητας επαγγελματίες με μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο των επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου ενώ παράλληλα πλαισιώνεται από το Expert Advisory Committee.

Η συγκεκριμένη Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται  από επιχειρηματίες, συμβούλους επενδύσεων ,επαγγελματίες επενδυτές, εκπροσώπους θεσμικών φορέων με βαθιά γνώση του εγχώριου επιχειρηματικού και χρηματοπιστωτικού γίγνεσθαι με στόχο  να συμβάλει εποικοδομητικά με την εμπειρία της στην αποτελεσματική εξειδίκευση της επενδυτικής στόχευσης και σε έγκαιρες προσαρμογές στην επενδυτική στρατηγική του Synergia.

 

Ο κ. Μίχαλος αφού καλωσόρισε στο ΕΒΕΑ τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών που συστήνεται στο πλαίσιο του Equifund, ανέφερε τη σημασία που έχουν οι εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για τις ελληνικές επιχειρήσεις και κυρίως τις νεοφυείς, ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπου η χρηματοδότηση μέσω του τραπεζικού συστήματος είναι σχεδόν αδύνατη, ενώ η επενδυτική αγορά παραμένει μέχρι τώρα σχετικά ρηχή. Αυτό το κενό επιχειρεί να κλείσει το EquiFund. Ανοίγοντας ένα τεράστιο πεδίο ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και για την ελληνική οικονομία. Το EquiFund, με τη συμβολή έμπειρων επαγγελματιών στη διαχείριση κεφαλαίων, μπορεί να επιταχύνει σημαντικά την πορεία ανάκαμψης. Να ενισχύσει την καινοτομία και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Να συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, για τους νέους ανθρώπους.

 

Στα εισαγωγικά της σχόλια , η κ. Κατσέλη τόνισε τον καθοριστικό ρόλο που θα παίξει η σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund στην χρηματοδότηση δυναμικών επιχειρήσεων στη χώρα μας και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας.  Αναφέρθηκε  στα αυστηρά κριτήρια που ακολούθησε το EIF για την επιλογή των διαχειριστών των κεφαλαίων που αποτελούν εγγύηση για την αξιοπιστία του όλου εγχειρήματος . Στο πλαίσιο αυτό τόνισε την πλούσια εμπειρία και τα θετικά αποτελέσματα που έχει να επιδείξει η διαχειριστική ομάδα του  Synergia Fund ακόμα και κάτω από  πολύ δύσκολες  επιχειρηματικά συνθήκες.

Η ομάδα της HCP τόνισε ότι η τρέχουσα χρονική συγκυρία που λανσάρονται τα νέα Funds με την συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συμμετοχών Equifund είναι εξαιρετική δεδομένων των μεγάλων άμεσων αναγκών χρηματοδότησης ιδιαίτερα των ΜΜΕ. Εκτίμησε ότι ταχύτατα θα εδραιωθεί ο θεσμός του Venture Capital/Private Equity στα μάτια των επιχειρηματιών ως μια υπαρκτή, αξιόπιστη, ιδιαίτερα αποτελεσματική και προτιμητέα, εναλλακτική χρηματοδότησης πέραν της παραδοσιακής τραπεζικής χρηματοδότησης ,παρά το φαινομενικά υψηλότερο κόστος.

Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλεονέκτημα του χρηματοδοτικού εργαλείου είναι ότι μπορεί να επιταχύνει και να μεγεθύνει την προσθήκη αξίας στην επιχείρηση που λαμβάνει τέτοιας μορφής χρηματοδότηση, καθώς επιτρέπει την υλοποίηση ενός «επιθετικότερου» επιχειρηματικού σχεδιασμού σε βραχύτερους χρόνους με την ενεργή και διαρκή υποστήριξη της διαχειριστικής ομάδας του Fund. Το  Fund προσβλέπει σε μέρος της υπεραξίας που θα δημιουργηθεί, ενώ ο επιχειρηματίας, μετά την  αποεπένδυση του Fund, δύναται να  παραμείνει με μια μεγαλύτερη, καλύτερη και αποτελεσματικότερη εταιρεία υπό τον πλήρη έλεγχο του.

%d bloggers like this: