Στην (νομική) αντεπίθεση η ΕΤΑΔ με την Εταιρεία « Αττικός Ήλιος» του ομίλου Μαντωνανάκη

Στην (νομική) αντεπίθεση πέρασε η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου σε συνέχεια της δικαστικής διαμάχης με τον όμιλο Μαντωνανάκη και την εταιρεία του Αττικός Ηλιος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρείας “η ΕΤΑΔ. Α.Ε συνέχεια της πολύχρονης δικαστικής διαμάχης της με την Εταιρεία « Αττικός Ήλιος» πληροφορήθηκε την Πέμπτη στις 13.06.2019, (αργά το μεσημέρι), από τις Ελληνικές Τράπεζες, ότι εκκρεμεί εναντίον της  κατασχετήρια έκθεση, για υποτιθέμενη απαίτηση ύψους 43.965.050 €. Η κατάσχεση αυτή έγινε χωρίς σχετικό τίτλο και ήταν καθ’ όλα παράνομη.

Η ΕΤΑΔ. Α.Ε, έχοντας πάντα ως κύριο γνώμονα την διασφάλιση και προάσπιση τόσο του Δημοσίου Συμφέροντος όσο και των συμφερόντων της ιδίας της εταιρείας, αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά. Την Παρασκευή προσέφυγε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την ακύρωση της κατάσχεσης, εκπροσωπούμενη από τον Δ/ντα Σύμβουλο Γ. Τερζάκη. Με προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου έγινε δεκτή η αίτηση και ήρθη η δέσμευση. Την εταιρεία εκπροσώπησε ο καθηγητής Λ. Κιτσαράς.

Η Απόφαση της προσωρινής διαταγής είναι μια μεγάλη επιτυχία για την ΕΤΑΔ Α.Ε. η οποία προχωράει περαιτέρω καθώς εξετάζει τώρα την προσφυγή της στην πολιτική και ποινική δικαιοσύνη για την ενέργεια της Αττικός Ήλιος Α.Ε και τη ζημιά που της προκλήθηκε.”