Τα ικανά στελέχη πρέπει να πληρώνονται

Πότε επιτέλους θα καταλάβουμε σε αυτή τη χώρα ότι αν θέλουμε επιχειρήσεις που να διοικούνται από ικανούς μάνατζερ που θα φέρνουν αποτελέσματα, θα πρέπει και να τους πληρώσουμε ανάλογα. Δεν μπορούμε να ζητάμε από ένα CEO ή υψηλόβαθμο στέλεχος με επιτυχημένη καριέρα να αφήσει τη δουλειά του για να διοικήσει μια ΔΕΚΟ και να λειτουργήσει με κανόνες της ελεύθερης αγοράς και να πληρώνεται με όρους μη ανταγωνιστικούς με τον ιδιωτικό τομέα. Ας αποφασίσομε αν θέλουμε ικανά και καταξιωμένα στελέχη που μπορούν να βγάλουν τη χώρα από το τέλμα ή άτομα του κομματικού σωλήνα.

Η τροπολογία που έφερε στη Βουλή η υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, προέβλεπε εξαίρεση από το ανώτατο όριο αποδοχών (4.631 ευρώ) για τους προέδρους, διευθύνοντες συμβούλους ή εντεταλμένους συμβούλους των δημοσίων επιχειρήσεων και των θυγατρικών τους, των οποίων οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, που είτε απασχολούν περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους, είτε ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Σε επιχειρήσεις δηλαδη που ανήκουν στην κατηγοριοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων, με βάση τα κριτήρια που έχουν καθιερωθεί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η προσπάθεια να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις αυτές με επαγγελματικά και αξιοκρατικά κριτήρια και ανάληψη ευθύνης, και όχι με παλαιοκομματικές αντιλήψεις, είναι αίτημα μίας σύγχρονης εποχής και μίας ευρωπαικής οικονομίας και φυσικά για να βρεθούν τα κατάλληλα στελέχη πρέπει να υπάρχουν και οι ανάλογες αμοιβές.

Μάλιστα τις διοικήσεις των συγκεκριμένων επιχειρήσεων αξιολογεί και επιλέγει η ΕΕΣΥΠ και όχι η κυβέρνηση.

Αλλωστε στα πλαίσια της μνημονιακής υποχρέωσης που αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Eurogroup κατά τη συνεδρίαση της 21 ης Ιουνίου για την αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων δημοσίων επιχειρήσεων, προκρίθηκε η ανάγκη να στελεχωθούν με αυστηρά επαγγελματικά κριτήρια και όρους εργασίας της αγοράς για την προσέλκυση ικανών ανθρώπων με ακαδημαϊκές γνώσεις υψηλού επιπέδου και επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων οργανισμών που πρέπει να εκσυγχρονιστούν, ειδικά καθώς λόγω του μεγέθους τους, επηρεάζουν ουσιωδώς σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, και ως εκ τούτου επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και πρωτίστως την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους έλληνες .

Η διάταξη που αποσύρθηκε προέβλεπε ότι οι πρόσθετες αμοιβές, απολαβές και αποζημιώσεις των εν λόγω προσώπων δεν θα υπερέβαιναν το 90% των μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του προέδρου του Αρείου Πάγου, δηλαδή δεν θα υπερέβαιναν τα 7.483.10 ευρώ μεικτά .

%d bloggers like this: