Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Παρασκευής 29 Μαρτίου 2019

Οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Παρασκευής 29 Μαρτίου 2019. Οι καθημερινές και εβδομαδιαίες οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636318_395cfd5dd5-a08262f07ef66b4b.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636318_341736d3e3-a0f686eae92f679e.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636318_4748a51caa-a3f2b9b60126b101.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636318_7d045859f2-8fc1e9444f9d0832.jpg

 

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636316_9c64d085bf-a54af101890f4dc6.jpg

 

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636316_fa405c2bbf-af7b407044280171.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636316_41e734f1a4-86c8c072feeca023.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636316_6e73b1844e-95f03a782ab78160.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636316_1cb577a9a5-80770534ef8661b9.jpg

 

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636316_26aaefd0c9-bccc74c5a352a65f.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636316_9625dd6ed6-a447f64a18d56b9f.jpg

 

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636316_d6b2981e92-ba8fc7530019301d.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636316_eab246260c-8fc43092d9bc8e45.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636316_022375d2fc-ae9e6535662321cf.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636316_f735e2fa1d-a7c3de315baba13a.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636316_5b8cbfae03-bfd749758f8cd273.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636316_88e377b4ad-ac7c405a1f54ae71.jpg

 

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636316_fb724d9a39-a27ea79dfc422600.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/636316_f5bccfaaff-804f791c63e5f8fe.jpg