Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Τρίτης 2 Απριλίου 2019

Οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Τρίτης 2 Απριλίου 2019

 

http://media.enikos.gr/data/photos/637165_89c54fddda-98c0bfdb7ac00806.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/637163_a6251fae08-8e8ac2dc294e3da5.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/637163_83d4e7ff86-a2a6eb08c22dbdb9.jpg

http://media.enikos.gr/data/photos/637163_c552e460c5-97c8a629cfd50407.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/637163_d09789d717-821ab9d069448433.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/637163_2b3a9200ff-9fb4914bc4b75f3a.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/637163_cf08b849c9-a7de507dde3ee06d.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/637163_f93f3685b1-a489487e43af4fa6.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/637163_7ae242239c-a3deb5f18160688c.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/637163_9f35556bad-8a94fbd7dd8d2646.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/637163_202d9dbc89-8d5d975924a40c5f.jpg

 

 

http://media.enikos.gr/data/photos/637163_0ea2b7f939-a022642ed7dd9473.jpg

 

 

https://www.frontpages.gr/data/2019/20190402/KontraNewsI.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/637163_c9210d56d6-b2a6a8ad5ee431d2.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/637163_8d1bbfcc8c-9f104504294f8c9d.jpg