07.09.2017 00:01 

Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι τσάμπα – CREDIT SUISSE: ΕΛΛΑΔΑ, Η ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

______________

CREDIT SUISSE : ΕΛΛΑΔΑ, Η ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

07.09.2017 00:01 

Η CREDIT SUISSE με report της 1ης Σεπτεμβρίου συγκρίνει τις αποτιμήσεις 26 χωρών (όλες οι αναδυόμενες αγορές παγκοσμίως). Και χρησιμοποιεί 12 αριθμοδείκτες (βλέπε πίνακα παρακάτω).

Στους δύο πιο βασικούς αριθμοδείκτες, στο P/BV και FCF Yield (Απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών), η ΕΛΛΑΔΑ είναι η καλύτερη στον κόσμο.

 • Το P/BV της ΕΛΛΑΔΑΣ είναι 0.6, το δεύτερο καλύτερο είναι της Ρωσίας με 0.8
 • και το τρίτο καλύτερο είναι της Νότιας Κορέας με 1.1.
 • Ο μέσος όρος παγκοσμίως είναι στο 1.52.

Στην απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2017 η ΕΛΛΑΔΑ έχει την υψηλότερη με απόδοση 10.8%…

 • Η δεύτερη καλύτερη είναι του ΚΟΥΒΕΙΤ με 10.1% αλλά το BV 2017 είναι στο 1.5,
 • Και 3η καλύτερη απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών έχει η ΤΣΕΧΙΑ με 8.6% αλλά το BV της είναι στο 1.3.
 • Ο παγκόσμιος μέσος όρος απόδοσης ελευθέρων ταμειακών ροών των αναδυόμενων αγορών είναι στο 4.5%.

Στον αριθμοδείκτη EV/EBITDA η ΕΛΛΑΔΑ έχει τον τρίτο καλύτερο δείκτη με 5.6.

 • Το καλύτερο τον έχει η ΑΙΓΥΠΤΟΣ με 3.7 αλλά το P/BV = 3.0 και η απόδοση ελευθέρων ταμειακών ροών είναι 6.1%.
 • Τον δεύτερο καλύτερο EV/EBITDA 2017 τον έχει η ΡΩΣΙΑ με 4.8 με πολύ καλό P/BV = 0.8 αλλά με πολλή χαμηλή απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών στο 2.3%.
 • Ο παγκόσμιος μέσος όρος αναδυόμενων αγορών EV/EBITDA 2017 είναι 7.7.

Όπως αντιλαμβάνεστε φίλοι μικρομέτοχοι υπάρχουν εταιρείες στο ελληνικό χρηματιστήριο που δεν είναι μοχλευμένες, έχουν χαμηλό P/BV, χαμηλό EV/EBITDA και υψηλή απόδοση ελευθέρων ταμειακών ροών.

 • Από δώ και στο εξής εκεί θα διοχετευθούν τα ξένα ιδιωτικά κεφάλαια. Τα νούμερα είναι αμείλικτα φίλοι μικρομέτοχοι.
 • Τα φερέφωνα της καταστροφής εκτελούν πολιτικά συμβόλαια και δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα.
 • Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι τσάμπα και είναι θέμα χρόνου οι φθηνές μετοχές που το απαρτίζουν να δουν πολύ υψηλότερες τιμές.

Σχετική εικόνα

Από τον ειδικό συνεργάτη του μ/μ 

%d bloggers like this: