Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ της Τρ. Πειραιώς

Άνοιξε στις 9 ώρα Ελλάδος το βιβλίο για τη συνδυασμένη προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Η διαδικασία των εγγραφών που θα εξελιχθεί παράλληλα με το book building, θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου, ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών θα είναι αυτή που θα διαμορφωθεί από την Διεθνή Προσφορά. Στο πλαίσιο της αύξησης θα εκδοθούν 1.200.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία, με εύρος τιμών διάθεσης 1 έως 1,15 ευρώ ανά νέα μετοχή

Ήδη με βάση το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι δύο βασικοί μέτοχοι Τζον Πόλσον και Αριστοτέλης Μυστακίδης, που σήμερα ελέγχουν το 4,6% και 3% αντίστοιχα της τράπεζας, θα συμμετάσχουν στην αύξηση με 265 και 40 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ το Helikon Investments Limited, που έχει σημαντική θέση στη Eurobank, τη ΔΕΗ και τη Lamda Development θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ με 75 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι με βάση το ενημερωτικό δελτίο, το ποσοστό του Τζον Πόλσον μετά την ολοκλήρωση της αύξησης εκτιμάται στο 18,62% εφόσον η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα γίνει στην ανώτατη τιμή εύρους, δηλαδή το 1,15 ευρώ ανά μετοχή. Αντίστοιχα η συμμετοχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,9% και του Helikon Investments στο 5,22%.

Οι υπολογισμοί αυτοί, όπως αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο, έχουν γίνει με την προοπτική ότι το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα περιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της αύξησης στο 27% – από το σημερινό 61,34%. Η μείωση του ποσοστού του ΤΧΣ στο 27% σημαίνει ότι το Ταμείο θα συμμετάσχει στην αύξηση με 25,6% και μετά την ΑΜΚ θα κατέχει 337.599.151 μετοχές. Εφόσον η συμμετοχή του Ταμείου καθοριστεί στο 33%, δηλαδή μπει στην αύξηση με 31,8% ο αριθμός των μετοχών που θα κατέχει αυξάνεται στις 412.621.183.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό, οι λοιποί μέτοχοι μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, θα κατέχουν ποσοστό από 39,02% έως 45,02%. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι λεγόμενοι cornerstones, δηλαδή μέτοχοι που δεν κατονομάζονται αλλά εκτιμάται ότι θα εγγραφούν για ένα σημαντικό ποσοστό. Μεταξύ αυτών είναι ηχηρά ονόματα της επενδυτικής κοινότητας όπως τα αμοιβαία κεφάλαια των Fidelity, Capital, BlackRock, Schroders και το νορβηγικό επενδυτικό ταμείο Norges Bank Investment Management. Η συμμετοχή τους θεωρείτε κλειδί για την επιτυχία της ΑΜΚ, καθώς σηματοδοτούν την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στο σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Πειραιώς.

Μετά την ΑΜΚ, η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς θα διαμορφώνεται ως εξής:

  • John Paulson 232.758.919 μετοχές, ποσοστό 18,62%
  • Helikon 65.217.391 μετοχές, ποσοστό 5,22%
  • Aριστοτέλης Μυστακίδης 36.311.132 μετοχές, ποσοστό 2,90%
  • ΤΧΣ 337.599.151 μετοχές, ποσοστό 27%
  • Μέτοχοι πριν την ΑΜΚ 15.619.084 μετοχές, ποσοστό 1,25%
  • Νέοι Μέτοχοι (πλην των cornerstone investors) 562.861.546 μετοχές, ποσοστό 45,02%.

Όπως έχει ανακοινώσει η Εταιρεία το 15% τουλάχιστον των νέων μετοχών, που αντιστοιχεί σε 180.000.000 μετοχές θα διατεθεί στους μετόχους που θα εγγραφούν στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, ανάλογα με το ποσοστό που διέθεταν την περασμένη Δευτέρα, ημερομηνία επανέναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής μετά το reverse split. Το υπόλοιπο 85% των νέων μετοχών, που αντιστοιχεί σε 1.020.000.000 μετοχές θα διατεθεί στους επενδυτές που θα εγγραφούν στην διεθνή προσφορά.