Απόφαση – σταθμός: «Πράσινα» ομόλογα 250 δισ. ευρώ εκδίδει η Κομισιόν

Ένα ανεξάρτητα αξιολογημένο πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων υιοθέτησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά προς την έκδοση πράσινων ομολόγων μέχρι 250 δισ. ευρώ, ήτοι το 30% της συνολικής έκδοσης του NextGenerationEU.

Το πλαίσιο εξασφαλίζει στους επενδυτές ότι τα κεφάλαια που θα κινητοποιηθούν θα διατεθούν σε πράσινα έργα και ότι η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του.

Κατόπιν της σημερινής απόφασης, η Επιτροπή θα προχωρήσει σύντομα στην πρώτη έκδοση πράσινων ομολόγων τον Οκτώβριο, βάσει τον συνθηκών της αγοράς.

Ο Επίτροπος αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση, Γιόχαν Χαν, δήλωσε: «Η πρόθεση της ΕΕ να εκδώσει έως και 250 δισ. ευρώ σε πράσινα ομόλογα από τώρα έως το τέλος του 2026 θα μας κάνει τον μεγαλύτερο εκδότη πράσινων ομολόγων στον κόσμο. Αυτό είναι, επίσης, μια έκφραση της δέσμευσής μας για βιωσιμότητα και θέτει τη βιώσιμη χρηματοδότηση στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας ανάκαμψης της ΕΕ».

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή έχει επανεξετάσει το σχέδιο για χρηματοδότηση της ανάκαμψης το 2021, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να εκδώσει συνολικά μακροπρόθεσμα ομόλογα ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ φέτος.

Το πλαίσιο

Το σημερινό πλαίσιο πράσινων ομολόγων NextGenerationEU έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις αρχέςπου προβλέπονται από τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγοράς (ICMA).

Σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, το πλαίσιο έχει αναθεωρηθεί από έναν πάροχο γνωμοδότησης δεύτερου μέρους, τον Vigeo Eiris, μέρος της Moody’s ESG Solutions, ο οποίος θεωρεί ότι το πλαίσιο ευθυγραμμίζεται με τις αρχές του ICMA Green Bond, είναι συνεκτικό με τις ευρύτερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές πολιτικές της ΕΕ και τη στρατηγική διακυβέρνησης (ESG) και θα παράσχει ισχυρή συμβολή στη βιωσιμότητα.

Το πλαίσιο ευθυγραμμίστηκε, στο μέτρο του δυνατού, με το ευρωπαϊκό πρότυπο πράσινων ομολόγων. Η τυποποιημένη πρόταση της ΕΕ για το πράσινο ομόλογο κατατέθηκε από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021 με μια επακόλουθη διαδικασία συναπόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία θα ακολουθήσει από μια περίοδο εφαρμογής πριν από την έναρξη ισχύος.

Αυτή η ευθυγράμμιση αντικατοπτρίζεται για παράδειγμα στο γεγονός ότι ένα μέρος των επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) – το κύριο μέσο για την προώθηση της ανάκαμψης της Ευρώπης – έχουν ενσωματώσει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου της ταξινόμησης της ΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζει ότι τα πράσινα ομόλογα χρησιμοποιούνται για πράσινους στόχους.

Τα έσοδα από το πράσινο ομόλογο NextGenerationEU θα χρηματοδοτήσουν το μερίδιο των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα στο RRF.

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον το 37% του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας -τον χάρτη πορείας για τη δαπάνη των κεφαλαίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας- σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με το κλίμα, ενώ πολλά κράτη μέλη σχεδιάζουν να κάνουν περισσότερα από ό, τι απαιτείται.