Αύξηση 117,8 % στις κενές θέσεις εργασίας στο β’ τρίμηνο του 2021

Μεγάλη αύξηση στις κενές θέσεις εργασίας για το β΄ εξάμηνο του 2021 ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στο τριμηνιαίο Δελτίο Τύπου για τον αριθμό των Κενών Θέσεων Εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών.

Ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας κατά το Β΄ τρίμηνο 2021 παρουσιάζει αύξηση κατά 117,8% σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο 2020 (12.181 και 5.594 αντίστοιχα), έναντι μείωσης 61,0% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019.

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη του αριθμού των Κενών Θέσεων Εργασίας από το A΄ τρίμηνο του 2009 έως το Β΄ τρίμηνο του 2021.

Επίσης, στο Γράφημα 1 παρουσιάζονται οι Κενές Θέσεις Εργασίας και η ετήσια μεταβολή για κάθε τρίμηνο της περιόδου 2009-2021.

 

 

 

Στο Γράφημα 2 παρουσιάζονται οι Κενές Θέσεις Εργασίας και η ετήσια μεταβολή του Β΄ τριμήνου για την ίδια περίοδο.