ΔΟΛ: Προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί για τα περιουσιακά στοιχεία

Στην προκήρυξη δυο διαφορετικών πλειοδοτικών διαγωνισμών με σκοπό την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του ΔΟΛ προχώρησε η Grand Thornton που έχει αναλάβει ειδικός διαχειριστής.

Σύμφωνα με το σχέδιο ο πρώτος διαγωνισμός αφορά μόνο στην ακίνητη περιουσία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη. Μεταξύ αυτών ακίνητα στην Χρ. Λαδά, έξι αυτοτελείς ιδιοκτησίες σε οικοδομή στην Καλλιθέα, ακίνητο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης κτλ.

Στον δεύτερο διαγωνισμό θα διατεθούν τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού του ΔΟΛ μεταξύ αυτών τα σήματα των εφημερίδων (Τα Νέα, το Βήμα, Ταχυδρόμος κτλ).

Οι δεσμευτικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Μαίου και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εγγυητική επιστολή στο ύψος της προσφοράς τους.

%d bloggers like this: