Δ.Παπαδημητρίου: Με τη συμφωνία κερδίζουμε εμπιστοσύνη πιστωτών – επενδυτών

Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πιστωτών και των επενδυτών στην οικονομία και η εισροή κεφαλαίων γιατη χρηματοδότηση επενδύσεων και τη δημιουργία απασχόλησης, είναι κατά τον υπουργό Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου η επιδίωξη της συμφωνίας.

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός αναφέρθηκε στις τέσσερις βασικές μεταρρυθμίσεις του νομοσχεδίου, οι οποίες, όπως είπε, συμβάλουν στην ανάπτυξη.

Η πρώτη αφορά τη ρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου για τη δημοσιότητα στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) προκηρύξεων και διακηρύξεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, καθώς με τις τροποποιήσεις που γίνονται απλοποιείται.
Η δεύτερη μεταρρύθμιση αφορά στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων. Με το άρθρο 46 κάνουμε ακόμη πιο ευέλικτη τη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, διευκολύνοντας ακόμη περισσσότερο την επικύρωση της συμφωνίας από το δικαστήριο, αν μια τέτοια επικύρωση κριθεί αναγκαία», επισήμανε ο υπουργός.
Η τρίτη μεταρρύθμιση αφορά στη διαχείρηση των κόκκινων δανείων. «Οι στοχευμένες τροποποιήσεις του νόμου αποσαφηνίζουν το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείρηση των δανείων που εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, με γνώμονα τη θεσμική προστασία των δανειοληπτών με την ταυτόχρονη διευκόλυνση των πιστωτικών ιδρρυμάτων να διαχειριστούν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων», υπογράμμισε ο κ. Παπαδημητρίου.
Για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, που είναι η τέταρτη μεταρρύθμιση, υποστήριξε ότι πρόκειται για υλοποίηση της δέσμευσης την οποία είχε αποδεχθεί η προηγούμενη κυβέρνηση στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ και τόνισε πως «παρά το ότι δεν αποδεχόμαστε την αισιοδοξία για το αναπτυξιακό αποτέλεσμα της ρύθμισης, προσπαθούμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις των προηγούμενων ετών και κυβερνήσεων».

«Απορρίψαμε την πρόταση των θεσμών για οριζόντια απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές και η απελευθέρωση περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές», είπε ο κ. Παπαδημητρίου.

Αναφέρθηκε στους εργαζόμενους στις εμπορικές επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι κατανοεί τις αντιδράσεις για την προτεινόμενη ρύθμιση και πρόσθεσε ότι δεν θα γίνει ανεκτή η καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας και το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά…

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

%d bloggers like this: