ΕΚΤ: Η ανάκαμψη στην Ευρωζώνη θα συνεχιστεί, αλλά ελλοχεύουν κίνδυνοι

Η οικονομική ανάκαμψη της ευρωζώνης αναμένεται να συνεχιστεί, με τη στήριξη της κατανάλωσης των νοικοκυριών και την ανάκαμψη των επενδύσεων, ωστόσο τα ρίσκα εξακολουθούν να είναι πτωτικά, αναφέρει στο οικονομικό της δελτίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

«Η εγχώρια ζήτηση, συγκεκριμένα, συνεχίζει να στηρίζεται από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ», αναφέρεται στο δελτίο, το οποίο ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις προβλέψεις που παρουσιάστηκαν κατά την συνεδρίαση της Τράπεζας την 21η Απριλίου. «Η ευνοϊκή επίπτωσή τους στις συνθήκες χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με τις βελτιώσεις στην εταιρική κερδοφορία, ωφελούν τις επενδύσεις».

%d bloggers like this: