Η οικογένεια Νικόλα Σ. Λαιμού στο πλευρό της Ελληνικής Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Με συνέπεια στο υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία καιεπιθυμώντας να συμβάλλει ενεργά στην προσπάθεια της Ελληνικής Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, η Οικογένεια του Νικόλα Σ. Λαιμού προχώρησε σε μια σημαντική δωρεά εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού, προκειμένου να συνδράμει στην ασφαλή και αποτελεσματική υλοποίηση του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, σε συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να καταγραφούν οι άμεσες ανάγκες σε προμήθεια εξοπλισμού και υλικών αναγκαίων για την άμεση και επιτυχή έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού και να οριστούν οι σχετικές προδιαγραφές, η οικογένεια του Νικόλα Σ. Λαιμού προμηθεύτηκεκαι παρέδωσε για άμεση χρήση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τους απαραίτητους  αριθμούς* κρίσιμων εφεδρικών συστημάτων ψύξης CO2, καταγραφέων θερμοκρασίας και ειδικών κιβωτίων isobox, που είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή αποθήκευση των εμβολίων στους ειδικούς καταψύκτες και τη μεταφορά τους στα 1018 εμβολιαστικά κέντρα σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Αναλυτικά η δωρεά περιλαμβάνει:

  • 14 εφεδρικά συστήματα ψύξης CO2
  • 11 καταγραφείς θερμοκρασίας (temperaturedataloggers) για τους καταψύκτες αποθήκευσης των εμβολίων
  • 3700 ειδικά κιβώτια isobox για τη μεταφορά των εμβολίων
  • 1400 καταγραφείςθερμοκρασίας (temperaturedataloggers)για τα ειδικά κιβώτια isobox

Η Οικογένεια Νικόλα Σ. Λαιμού, με τη μακρά παράδοση και την ηγετική παρουσία της στον διεθνή χώρο της ποντοπόρου Ναυτιλίας, θα συνεχίσει να είναι παρούσα στο πεδίο της κοινωνικής ευθύνης αλλά και της έμπρακτης ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις για την πατρίδα μαςυποστηρίζοντας σθεναρά ότι όλοι μαζί και ενωμένοι θα τα καταφέρουμε.