Καθημερινή: 914 επιχειρήσεις στην Ελλάδα βαρύνονται με το 40% του συνολικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

Η εφημερίδα Καθημερινή, σε δημοσίευμα της, αναφέρει εντυπωσιακά στοιχεία για την φορολογία των επιχειρήσεων και την απασχόληση των εργαζομένων, που αποδεικνύουν ότι τα φορολογικά έσοδα όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές του ελληνικού κράτους εξαρτώνται από εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, μόλις 914 επιχειρήσεις, σε σύνολο τουλάχιστον 220.000, στην Ελλάδα βαρύνονται με το 40% του συνολικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, ενώ στους 3.790 μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας απασχολούνται πάνω από 780.000 εργαζόμενοι, δηλαδή περισσότερο από το 44% του συνολικού αριθμού των ιδιωτικών υπαλλήλων.

Αυτά τα δύο στατιστικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι τόσο τα φορολογικά έσοδα όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές εξαρτώνται από εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες σηκώνουν όλο το βάρος, που χρόνο με τον χρόνο γίνεται μεγαλύτερο, μέσα στην κρίση.

Παράλληλα αυξάνεται και ο κίνδυνος για τα δημόσια έσοδα, καθώς τυχόν αποφάσεις τους για μετεγκατάσταση ή αναβολή επενδυτικών σχεδίων, όπως και σχέδια φοροαποφυγής, μπορεί να αποτυπωθούν άμεσα στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.

Επίσης, από τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα προκύπτει ότι το 70% των εταιρειών εμφανίζει είτε ζημίες είτε οριακά κέρδη, που δεν ξεπερνούν τις 8.000-10.000 ευρώ τον χρόνο.

Δεν είναι, μάλιστα, λίγες οι επιχειρήσεις εκείνες που, ενώ έχουν τη δυνατότητα, ως συστηματικοί κακοπληρωτές δεν τακτοποιούν τις υποχρεώσεις τους.

%d bloggers like this: