Μίχαλος: Νέες προοπτικές για επενδύσεις στην Ελλάδα

Η Ελλάδα παρέχει σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις, οι οποίες αξιοποιούν την καίρια γεωπολιτική της θέση, τα φυσικά πλεονεκτήματα και το υψηλής ποιότητας επιχειρηματικό και ανθρώπινο δυναμικό της, δήλωσε ο Κ. Μίχαλος στην εκδήλωση του HELLENIC AMERICAN INSTITUTE που πραγματοποιείται στο ΕΒΕΑ.

Η ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα Overseas Private Investment Cooperation της Αμερικανικής Κυβέρνησης ανοίγει νέους δρόμους για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή, που προέκυψε ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας, αλλά και της συστηματικής προσπάθειας του Hellenic American Institute, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία. Την οποία έχουμε κάθε λόγο και κάθε συμφέρον να αξιοποιήσουμε, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την υποδοχή αμερικανικών επενδύσεων.

Είναι γεγονός ότι η χώρα μας πέρασε από μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας.  Ωστόσο και παρά τις προκλήσεις οι οποίες παραμένουν, το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον έχει πλέον σταθεροποιηθεί.

Η Ελλάδα έχει καταφέρει να περιορίσει δραστικά τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές ανισορροπίες, που συνδέθηκαν με την εκδήλωση της κρίσης.

Μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμιστικές κινήσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Μεταξύ των σημαντικότερων είναι οι αλλαγές στην αγορά εργασίας, οι οποίες είχαν ως στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας του θεσμικού πλαισίου και της κινητικότητας των εργαζομένων. Θετικά μεταρρυθμιστικά βήματα έχουν γίνει και στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο την άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό.

Σημαντικό στοιχείο προόδου αποτελεί και η ενεργοποίηση δομών που διευκολύνουν την επιχειρηματική δράση, όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και η Υπηρεσία Μιας Στάσης. Οι υπηρεσίες αυτές, που παρέχονται από τα Επιμελητήρια της χώρας, συμβάλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης επενδύσεων, εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο και κόστος προς όφελος των επενδυτών.

Τα τελευταία χρόνια, επίσης, η Ελλάδα αναπτύσσει συστηματικά τις υποδομές της, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών, ολοκληρώνοντας νέους οδικούς άξονες και συνδέσεις με βασικούς λιμένες, αλλά και προωθώντας την κατασκευή μεγάλων, σύγχρονων εμπορευματικών κέντρων.

Όλες αυτές οι εξελίξεις, βελτιώνουν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για ανάκαμψη και ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον, η πρόσφατη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής, ενισχύει το αίσθημα σταθερότητας και εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται και η υλοποίηση μιας νέας σειράς μεταρρυθμίσεων, που θα βελτιώσει περαιτέρω το περιβάλλον άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μεταξύ των κυριότερων είναι η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στις αγορές υπηρεσιών, με έμφαση στους κλάδους των μεταφορών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και του εμπορίου.

Νέες μεταρρυθμίσεις αναμένονται και στην αγορά εργασίας, με υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, σημαντικές ευκαιρίες για εγχώριους και ξένους επενδυτές, αναμένεται να προκύψουν από την επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.

Σαφώς υπάρχουν ακόμα σημεία στα οποία η Ελλάδα οφείλει να εστιάσει, προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω τις συνθήκες άσκησης της επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κυριότερο από αυτά είναι βεβαίως η διαμόρφωση ενός σταθερού και ευνοϊκού φορολογικού περιβάλλοντος, με ανταγωνιστικούς συντελεστές φορολογίας για τις επιχειρήσεις και στοχευμένα κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων. Επίσης, χρειάζεται επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της ποιότητας των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Ως Επιμελητηριακή Κοινότητα έχουμε εστιάσει τις διεκδικήσεις μας στους συγκεκριμένους τομείς, συμμετέχοντας στο διάλογο με συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις. Και έχουμε τη βεβαιότητα ότι, σταδιακά, θα προχωρήσουν και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας.

Θεωρούμε δεδομένη τη διάθεση και των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων να αναβαθμίσουν την οικονομική τους σχέση και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που παρέχει η χώρα μας.

Εξίσου δεδομένη θεωρούμε την ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να αποτελέσουν αξιόπιστους, αποτελεσματικούς και χρήσιμους εταίρους. Η εξωστρέφεια, η ανταγωνιστικότητα και η υψηλή τεχνογνωσία δεν έπαψαν ποτέ να αποτελούν προτεραιότητα για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας. Αντίθετα, έχουν αποτελέσει τους κύριους στρατηγικούς μοχλούς, για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων ενάντια στην εγχώρια οικονομική κρίση.

Οφείλω, μάλιστα με υπερηφάνεια να επισημάνω, ότι παρά την κρίση, στη χώρα μας δημιουργείται τα τελευταία χρόνια μια δυναμική κοινότητα νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων, ειδικά σε τομείς έντασης γνώσης και τεχνολογίας. Πρόκειται για επιχειρήσεις που στηρίζονται στο ταλέντο νέων ανθρώπων, με κίνητρο και όραμα για εξωστρεφή ανάπτυξη.

Από την πλευρά μας κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, με σκοπό να διευκολύνουμε την προσέγγιση ελληνικών και αμερικανικών επιχειρήσεων. Παραμένουμε πάντα πρόθυμοι να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, τόνισε ο κ. Μίχαλος.

%d bloggers like this: