ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Επέκταση προγραμμάτων οδοντιατρικής περίθαλψης – Clever Dental 65+ και Clever Dental Basic 65+

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική επεκτείνει τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα Clever Dental, δημιουργώντας δύο νέα ασφαλιστικά προγράμματα, το Clever Dental 65+ και Clever Dental Basic 65+, με τα οποία άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών μπορούν να ασφαλιστούν για οδοντιατρική περίθαλψη.

Τα προγράμματα παρέχονται μέσω πανελλαδικού δικτύου συμβεβλημένων οδοντιάτρων, κατόπιν οδοντιατρικού ελέγχου, για τον οποίο δεν χρεώνεται ο ασφαλισμένος.

Η σχετική ανακοίνωση σημειώνει ότι με τα προγράμματα Clever Dental 65+ και Clever Dental Basic 65+, ο ασφαλισμένος θωρακίζει την υγεία των δοντιών του, εξοικονομώντας από 60% έως και 90% του κόστους οδοντιατρικών εργασιών (βάσει προκαθορισμένου τιμοκαταλόγου), ενώ τα ετήσια ασφάλιστρα διαμορφώνονται στα 192 ευρώ και 118 ευρώ αντίστοιχα.

Επίσης οι ασφαλισμένοι επωφελούνται και από δωρεάν παροχές (ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξουν), όπως οδοντιατρικό διαγνωστικό έλεγχο, οδοντικούς καθαρισμούς, επίσκεψη για την αντιμετώπιση έκτακτου και επώδυνου οδοντιατρικού περιστατικού, προληπτικά και μόνιμα σφραγίσματα αλλά και ενδοστοματικές ακτινογραφίες.

%d bloggers like this: