Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2nd Family Business Conference

Το 2nd FAMILY BUSINESS CONFERENCE διοργάνωσε η PALLADIAN CONFERENCES με την υποστήριξη του LSE – The Hellenic Alumni Association και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ).

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 16 Δεκεμβρίου 2020 υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και της Ελληνικής  Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics, με Knowledge Partners την DK marketing και τις Εκδόσεις Πατάκη και με Exclusive Gold Sponsor την εταιρεία ΕΥ.

 

Ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε), Πρόεδρος Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics, στην ομιλία του κατά την έναρξη του συνεδρίου, υπογράμμισε πως οι ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τον κορμό της εγχώριας επιχειρηματικότητας σε ποσοστό 80%, αποδίδοντας πάνω από το 70% του ελληνικού ΑΕΠ*. Ακόμη, τόνισε πως το όραμα και η καινοτομία των διοικήσεων τους είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα και ανατρεπτικό “προτέρημα” συγκριτικά με άλλες δομές και σχήματα.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην διαδοχή, η οποία παραμένει διαχρονικά ένα στοίχημα, καθώς θα πρέπει να τηρηθεί η ισορροπία μεταξύ του συναισθήματος της αγάπης του ιδρυτή για αυτό που δημιούργησε και του ρεαλισμού για την εκπόνηση συγκεκριμένης στρατηγικής. Ενώ υπογράμμισε, πως ο κλάδος της υγείας βρίσκεται σε στάδιο μετεξέλιξης και μετασχηματισμού με την συντριπτική πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου να έχουν περάσει σε private equity funds, με τον Όμιλο Ιατρικού να παραμένει ο μοναδικός ισχυρός ελληνικός πόλος.

Ο κ. Αναστάσιος Οικονόμου, Global Chairman elect 20/21 at YPO (Young President Organization), ξεκίνησε την ομιλία του με την φράση του στωικού φιλόσοφου Επίκτητου “Οι άνθρωποι ταράζονται όχι από αυτά που συμβαίνουν αλλά από την άποψη τους για αυτά που συμβαίνουν” θέλοντας  να τονίσει την ανάγκη να μελετήσουμε  τα δεδομένα τα οποία αλλάζουν  το επιχειρηματικό περιβάλλον και από τα οποία προκύπτουν διάφορα διδάγματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν  οι επιχειρήσεις.

Αφού αναφέρθηκε στα τρία διδάγματα της κρίσης που διανύουμε, την ανάγκη ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον πραγματικό μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων, σημείωσε τις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι οποίες θα παραμείνουν και στην μετά την Covid εποχή.

κα Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος της ΕΥ Ελλάδος, Επικεφαλής Ιδιωτικού Τομέα και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού και Συμβουλευτικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, κατά την εισαγωγική της ομιλία, πριν από την πρώτη ενότητα του συνεδρίου, αναφέρθηκε στους βασικούς τομείς προτεραιότητας που εξετάζουν οι ηγέτες των επιτυχημένων οικογενειακών επιχειρήσεων. Σημείωσε ότι, οι τελευταίες, θα πρέπει να επινοούν επιτυχημένες στρατηγικές ανάπτυξης της επιχειρηματικής αξίας τους, που να προβλέπουν τις τάσεις της αγοράς, τις ανάγκες των πελατών, τις νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα που αναδύονται, καθώς και τις ενέργειες του ανταγωνισμού, σε ένα πλαίσιο βιωσιμότητας και θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία.

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε πως ο σχεδιασμός της διαδοχής, η έγκαιρη επένδυση σε χρόνο προετοιμασίας των διαδόχων, η διαχείριση και μετάβαση του οικογενειακού πλούτου στην επόμενη γενιά, η ευελιξία, καθώς και η στοχευμένη και συστηματική διαχείριση της ρευστότητας και της χρηματοδότησης, αποτελούν τους βασικούς τομείς προτεραιότητας που θα πρέπει να εξετάζουν οι ηγέτες των οικογενειακών επιχειρήσεων.  Κλείνοντας την παρουσίασή της, η κα Κασελάκη τόνισε πως οι ηγέτιδες του χώρου οικογενειακές επιχειρήσεις ζουν με τις αξίες τους, εστιάζουν στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών, οι άνθρωποι αποτελούν το μεγάλο ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, προσαρμόζονται γρήγορα, και καινοτομούν. Παράλληλα  διατηρούν μακροπρόθεσμη οπτική λαμβάνοντας αποφάσεις με την οπτική της μετάβασης στις επόμενες γενεές και επικεντρώνονται στον κοινωνικό, και στο περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο.

 

Στη συνέχεια, ως συντονίστρια της πρώτης ενότητας του συνεδρίου, με τίτλο: “Τα χαρακτηριστικά των εξαιρετικών επιχειρήσεων, ακόμη και σε περιόδους κρίσης”, καλωσόρισε τους κ.κ. Ιωάννη Τσερέπα, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Lariplast και Αρμόδιο Γιαννίδη, CEO της Vitex, Γ.Γ της Ε.ΕΝ.Ε, Εκπρόσωπο της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, καθώς και την κυρία Ελένη Παπανδρέου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Intersys, με τους οποίους συζήτησε τους παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία των οικογενειακών επιχειρήσεων, τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων που δημιούργησε η πανδημία, αλλά και σε ποιον βαθμό ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια τέτοια υγειονομική κρίση. Ακόμη, αναφέρθηκαν στα χαρακτηριστικά ηγεσίας που είναι σημαντικά για το επιχειρείν, καθώς και στη διάσταση της διαφορετικότητας, η οποία συμβάλλει στην καινοτομία της επιχείρησης.

 

Ακολουθήσε  η παρουσίαση του κ. Αλέξανδρου Δοβλέ, Εταίρος, Saplegal – Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικ. Εταιρία, ο οποίος αναφέρθηκε στον “νομικό σχεδιασμό της διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση, ως απαίτηση για τη διαιώνιση της επιχείρησης και ως προστασία της οικογενειακής ενότητας”. Η ομιλία του επικεντρώθηκε στις καταστροφικές συνέπειες μιας αποτυχημένης διαδοχής και στην ανάγκη για προσεκτικό νομικό σχεδιασμό της διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση. Τόνισε επίσης ότι ένας τέτοιος νομικός σχεδιασμός υπερβαίνει κατά πολύ τον καταμερισμό των ακινήτων και περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός οικογενειακού συντάγματος.

 

Ο κ. Δρ. Πανίκκος Πουτζιούρης, Rector UClan Cyprus, The Enterprising British University, ανέλυσε την πολυπλοκότητα του θέματος της διαδοχής σε μία οικογενειακή επιχείρηση και επιχειρηματική οικογένεια και ως συντονιστής της δεύτερης ενότητας του συνεδρίου με τίτλο “Διαδοχή” συζήτησε με τους κ.κ. Μιχάλη Σιαμίδη, Διευθύνων Σύμβουλο της Siamidis SA, Αντιπρόεδρο του EBEA, Μιχάλη Τσαούτο, Γενικό Διευθυντή της ΕΨΑ Α.Ε., Αντιπρόεδρο της Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και Αλεξία Ρεμπουτζάκου, Marketing Manager της Anna-Maria Mazaraki το πολυδιάστατο θέμα της διαδοχής.

 

Στην τρίτη ενότητα του συνεδρίου με τίτλο “Τι επηρεάζει καθοριστικά την αξία των οικογενειακών επιχειρήσεων” που συντόνισε ο κ. Παύλος Ευθυμίου, Γενικός διευθυντής του Ε.ΕΝ.Ε, τοποθετήθηκαν οι κ.κ. Πόπη Σκαγιά, Διευθύνων Σύμβουλος – SKAG, Μέλος – πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Ελίνα Σβύρου, Head of Corporate Business, Vodafone Greece, Μαρίκα Λάμπρου, Συγγραφέας του βιβλίου “Μυστικά επιτυχίας για οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή”, Εκδόσεις Πατάκη. Η  κα Ελίνα Σβύρου, Διευθύντρια Corporate Segment  του Vodafone Business, αναφέρθηκε στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στις οικογενειακές επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι η νέα γενιά έχει την τάση να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης, με σκοπό να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες των πελατών.

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν το μέλλον, μεταξύ άλλων χαρακτηρίζονται από  την δυνατότητα τους να αξιοποιήσουν τα δεδομένα, ώστε να λάβουν τις καλύτερες εμπορικές αποφάσεις,  αλλά και από την προσαρμογή τους στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζονται τους ανθρώπους τους.

 

Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα του συνεδρίου, συζητήθηκε το θέμα της βιωσιμότητας, η οποία αποτελεί κύριο τομέα στον οποίο εστιάζουν οι επιτυχημένοι ηγέτες οικογενειακών επιχειρήσεων. Η κα Ευτυχία Κασελάκη, συντονίστρια της ενότητας, υπογράμμισε πως η βιωσιμότητα θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης των εταιρειών τα επόμενα χρόνια. Στην ενότητα συμμετείχαν, ο κύριος Σπύρος Ρεντετάκος, Επικεφαλής της Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, Alpha Bank, καθώς και οι κ.κ. Κιάρα Κόντη, Director, Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, EY Ελλάδος, Όλγα Μάνου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας, Μύλοι Λούλη και Τζούλη Χαϊδά, Αντιπρόεδρος – ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ, Πρόεδρος – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης, όπου συζήτησαν για τις ενέργειες στις οποίες προχωρούν οι επιχειρήσεις, ώστε να συμβαδίσουν με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο κ. Ρεντετάκος, αναφέρθηκε στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και σημείωσε πως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις δράσεις της Ε.Ε. και να στραφεί η προσοχή στην πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη. Ανέλυσε το παραγωγικό μοντέλο που χρειάζεται να υιοθετηθεί στη χώρα μας για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, συστατικά του οποίου αποτελούν η εξωστρέφεια, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και της ψηφιακής τεχνολογίας, με συνδετικό κρίκο τους την καινοτομία.

Στη συνέχεια, η κα Κόντη παρουσίασε την εξέλιξη του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου γύρω από τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, και αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι η εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου, τον τελευταίο χρόνο, είναι ραγδαία, γεγονός το οποίο οφείλεται στην ιδιαίτερη έμφαση που δίνει η Ε.Ε. στους κινδύνους που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις.

Η Ε.Ε. δημιούργησε ένα σχέδιο δράσης για την πράσινη ανάπτυξη, το οποίο έχει ως προτεραιότητα, μεταξύ άλλων, την κλιματική ουδετερότητα, τον μηδενισμό εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος. Επομένως, οι επιχειρήσεις καλούνται σε μετασχηματισμό και αναπροσαρμογή του μοντέλου που ακολουθούσαν μέχρι πρόσφατα, για να μπορούν να συμβαδίσουν με το νέο σχέδιο, το οποίο δίνει έμφαση στη μετάβασή τους στην κυκλική οικονομία.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με Exclusive Gold Sponsor την ΕΥ, Bronze Sponsor την Alpha Bank και την Vodafone και Contributors την Saplegal – Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία και την Iron Mountain.