Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Τρίτης 17 Νοεμβρίου

Οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2020

https://media.enikos.gr/data/photos/750029_24c3044cbb-a93b236c6ce01158.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/750028_b4a4798311-90b442c547c31c8e.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/750029_a0fa4610af-a4119751bfbb36bb.jpg

https://media.enikos.gr/data/photos/750029_e5890bdc2a-b2e8f4ab7036a5ae.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/750029_bce9497dee-b3924bc2673942fc.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/750029_9fd9950694-b234905f1f04b632.jpg

https://media.enikos.gr/data/photos/750029_7ef9123276-8da97c4c3a6fc7d5.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/750029_353d6a0ba3-825690cefdc16ac1.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/750029_99a82cee5d-90b0a53e84843e08.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/750029_76a915da4e-bffa442b456575ba.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/750029_24ff8bb8f0-abdfb8964a8a46a2.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/750029_c1937244e5-803d9b545da15a8d.jpg

https://media.enikos.gr/data/photos/750029_ab65b3a7e8-88226fb919a0d2fe.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/750029_c8b3005f51-b37d9f48ed3d4e0b.jpg