Γραφείο Προϋπολογισμού: Εφικτός ο φετινός δημοσιονομικός στόχος – Σημαντικές αβεβαιότητες το 2023

0
19

Εφικτό να επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος για το 2022 κρίνει ότι είναι το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), όπως αναφέρει στη γνώμη του για την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για το 2023. Ωστόσο όπως επισημαίνει για το επόμενο έτος υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες οι οποίες θέτουν τον στόχο για το 2023 εν αμφιβόλω. Οι αβεβαιότητες αφορούν κυρίως τις διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα τις τιμές της ενέργειας και το ύψος των επιτοκίων δανεισμού, που μπορούν να ανατρέψουν τόσο τις μακροοικονομικές  όσο και τις δημοσιονομικές προβλέψεις και να απαιτήσουν διορθωτικές κινήσεις.

Αναλυτικά το κείμενο με τη γνώμη του ΓΠΚΒ αναφέρει:

«Η Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 παρουσιάζει οριακές αλλαγές σε σχέση με  το Προσχέδιο. Το αναθεωρημένο μακροοικονομικό σενάριο προβλέπει μεγέθυνση 5,6% για  το 2022 (από 5,3% στο Προσχέδιο) και 1,8% για το 2023 (από 2,1%), ενώ ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, αναμένεται να διαμορφωθεί σε 9,7% το 2022 (από 8,8%) και σε 5% το 2023 (από 3%). Επομένως, η ονομαστική μεγέθυνση  του τρέχοντος έτους προβλέπεται στο 15,7% (από 14,8%) και του επόμενου στο 6,6% (από 5,3%).

Οι δημοσιονομικές προβλέψεις της Εισηγητικής Έκθεσης δείχνουν επίσης μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με το Προσχέδιο. Το πρωτογενές έλλειμμα του 2022 εκτιμάται σε 3,4 δισ. ευρώ ή 1,6% του ΑΕΠ (από 3,6 δισ. ευρώ ή 1,7% ΑΕΠ στο Προσχέδιο) και ο στόχος για το 2023 είναι πρωτογενές πλεόνασμα 1,6 δισ. ευρώ ή 0,7% ΑΕΠ (σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το Προσχέδιο). Τα σχετικά μεγέθη παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.

ΓΠΚΒ: Εφικτός ο φετινός δημοσιονομικός στόχος – Σημαντικές αβεβαιότητες το 2023-1

ΓΠΚΒ: Εφικτός ο φετινός δημοσιονομικός στόχος – Σημαντικές αβεβαιότητες το 2023-2

Όπως σημειώναμε και στη Γνώμη μας για το Προσχέδιο, το μεγαλύτερο μέρος της φετινής δημοσιονομικής βελτίωσης προέρχεται από την αύξηση των δημόσιων εσόδων (φόρων και  ασφαλιστικών εισφορών) καθώς και από τον τερματισμό των μέτρων της πανδημίας. Η βελτίωση του επόμενου έτους οφείλεται στη συνέχιση της αύξησης των εσόδων (σε μικρότερο βαθμό) και στη μείωση των φυσικών παραλαβών αμυντικού εξοπλισμού (που πραγματοποιήθηκαν φέτος).

Μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το Προσχέδιο αφορά τα Νομικά Πρόσωπα και συγκεκριμένα το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, τα έσοδα και οι δαπάνες του οποίου αναμένεται να παραμείνουν σχετικά κοντά στα φετινά επίπεδα, σε αντίθεση με τη σημαντική αύξηση που προέβλεπε το Προσχέδιο. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην αναθεώρηση της πρόβλεψης για τις τιμές του φυσικού αερίου προς τα κάτω.

Σημειώνουμε ακόμα την παρουσίαση, για δεύτερη χρονιά, του Προϋπολογισμού ανά πρόγραμμα σε όλα τα Υπουργεία καθώς και τη λειτουργική ταξινόμηση των δημόσιων δαπανών. Τα στοιχεία αυτά συνεισφέρουν στη δημοσιονομική διαφάνεια και επιτρέπουν την ουσιαστικότερη κοινοβουλευτική συζήτηση για τα μεγέθη του Προϋπολογισμού.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ασφαλή την επίτευξη του φετινού δημοσιονομικού στόχου αλλά εντοπίζουμε σημαντικές αβεβαιότητες για τον στόχο του επόμενου έτους. Οι αβεβαιότητες αφορούν κυρίως τις διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα τις τιμές της ενέργειας και το ύψος των επιτοκίων δανεισμού, που μπορούν να ανατρέψουν τόσο τις μακροοικονομικές όσο και τις δημοσιονομικές προβλέψεις και να απαιτήσουν διορθωτικές κινήσεις. Επισημαίνουμε ακόμα τον πολιτικό κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τις πιθανές δυσκολίες σχηματισμού κυβέρνησης εξαιτίας των πολιτικών συσχετισμών και του οξυμένου κλίματος».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here