Alpha Bank: Κέρδη μετά από φόρους 48,1 εκατ. ευρώ

Με κέρδη μετά από φόρους που ανήλθαν στα 48,1 εκατ. ευρώ έκλεισε το α΄τρίμηνο 2017 για την Alpha Bank, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Τράπεζα:

Το α΄ τρίμηνο 2017 είναι το τρίτο κατά σειρά κερδοφόρο τρίμηνο, με τα Κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε Ευρώ 48,1 εκατ., ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου και της διατηρήσεως της υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας.
– Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 4,6% σε ετήσια βάση ή 1,2% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν κατά το α΄ τρίμηνο 2017 σε Ευρώ 305,1 εκατ.
– Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 279 εκατ. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων διαμορφώνεται σε 46,3%, ποσοστό που συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.
– Διατήρηση της κύριας λειτουργικής κερδοφορίας παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του Ισολογισμού. Μείωση του Ενεργητικού κατά 6% σε ετήσια βάση και διαμόρφωσή του σε Ευρώ 64,1δισ. Τα Δάνεια μετά από Συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 44,2 δισ. έναντι Ευρώ 45,8 δισ. το προηγούμενο έτος. Τα χρεόγραφα μειώθηκαν κατά Ευρώ 2,1 δισ. ή 20,9% σε ετήσια βάση.
– Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Τραπέζης διαμορφώθηκε σε 17,3%, λαμβανομένης υπ’ όψιν της θετικής επιπτώσεως από την πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε Ευρώ 8,8 δισ., τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώνεται σε Ευρώ 5,7.
– Τα υπόλοιπα καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 33,1 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2017 έναντι Ευρώ 32,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2016. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 28,1 δισ.
– Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω το α΄ τρίμηνο 2017 κατά Ευρώ 1,3 δισ., σε Ευρώ 17 δισ. Τον Μάρτιο 2017, η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 12,2 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 1 δισ. από τον Δεκέμβριο 2016.
– Ο Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε 38,1% στο τέλος Μαρτίου 2017. Ο Δείκτης Καλύψεως Δανείων σε Καθυστέρηση διαμορφώθηκε σε 69%, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός Δείκτης Καλύψεως, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανέρχεται σε 124%. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 53,8% σε επίπεδο Ομίλου.
– Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το α΄ τρίμηνο 2017, μειωμένες κατά 18,8% σε τριμηνιαία βάση, ανήλθαν σε Ευρώ 247 εκατ. και αντιστοιχούν σε 164 μονάδες βάσεως έναντι 201 μονάδες βάσεως στο προηγούμενο τρίμηνο.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:
«Το πρώτο τρίμηνο του 2017 ήταν το τρίτο κατά σειρά κερδοφόρο τρίμηνο για την Τράπεζα, κατά το οποίο, παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του ισολογισμού, διατηρήθηκε η υψηλή λειτουργική κερδοφορία, ισχυροποιήθηκε περαιτέρω η κεφαλαιακή μας βάση και συνεχίσθηκε η μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από τις Κεντρικές Τράπεζες. Τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν σημαντικά σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης λειτουργικής αποδοτικότητας συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Παράλληλα, επιτύχαμε αποκλιμάκωση των νέων μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για μείωση του συνόλου τους και την διαρκή βελτίωση της ποιότητος του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Η εφαρμογή του σχεδίου αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης συνεχίσθηκε επιτυχώς, με την ολοκλήρωση της πωλήσεως των δραστηριοτήτων μας στη Σερβία, στο πλαίσιο της αποεπενδύσεως από μη κύριες δραστηριότητες. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως αναμένεται να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική Οικονομία προκειμένου να επανέλθει σε ρυθμό αναπτύξεως εντός του 2017.»

 

%d bloggers like this: