ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Απολογισμός αποτελεσμάτων 9μήνου 2017 και τα βασικά συμπεράσμ..." />

IN & OUT – από και για τον κόσμο του Χ.Α. (11/11)

_____________

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Απολογισμός αποτελεσμάτων 9μήνου 2017 και τα βασικά συμπεράσματα

Κέρδη 270,9 εκατ. από 184,91 εκατ.. στο 9μηνο του 2016. Κύκλος εργασιών 5,94 δισ. από 4,81 δισ. ευρώ.

Κέρδη  ανά μετοχή: 0,89 ευρώ από 0,60 ευρώ. ΕΒΙΤDA 609 εκατ. ευρώ από 538 εκατ. ευρώ.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 942 εκατ. από 1,45 δισ. ευρώ… Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1,72 δισ. από 1,39 δισ.ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα 704 εκατ.. από 972 εκατ. ευρώ.

  • ΚΑΘΑΡΟΣ δανεισμός 1,96 δισ. από 1,87 δισ. ευρώ.
  • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής 2,226 δισ. από 2,039 δισ. ευρώ
  • Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες +279 εκατ. από (- 436) εκατ. ευρώ.
  • Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (-115 εκατ.) από (-75,4 εκατ.)
  • ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: +164 εκατ. ευρώ από (-511,4 εκατ. ευρώ)
  • Απαιτήσεις από πελάτες 817 εκατ. ευρώ από 868 εκατ. ευρώ.
  • Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου:
  • Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού ανέρχονται σε € 3,1 εκατ. ευρώ.

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας την 30 Σεπτεμβρίου 2017 ήταν η ακόλουθη:

Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
POIH INVESTMENTS LTD 45,47 45,47 20 Ιουλ 2016
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 35,477 35,477 10 Φεβ 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Μερισματική απόδοση 5% με 7% υποσχέθηκε η διοίκηση του ομίλου. Βλέπει νέο ρεκόρ αποτελεσμάτων για το τέλος της χρονιάς. Υψηλές αποδόσεις και στις αρχές του τέταρτου τριμήνου. Εκτιμήσεις για κλείσιμο της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ στο τέλος του χρόνου.

_____________

ΕΛΠΕ – Οικονομικό Ημερολόγιο 2017 (Τροποποίηση)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2017. Η τροποποίηση αφορά την Διανομή προμερίσματος χρήσης 2017 και τον καθορισμό των ημερομηνιών αποκοπής δικαιώματος, προσδιορισμού δικαιούχων και καταβολής ποσού διανομής, όπως παρακάτω:

Αποκοπή προμερίσματος (ex-date) χρήσης 2017

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

(προηγείται της 15 Δεκεμβρίου 2017, ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται)

Δικαιούχοι προμερίσματος (record date) χρήσης 2017

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Έναρξη καταβολής προμερίσματος χρήσης 2017

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2017

Πέμπτη,   22 Φεβρουαρίου 2018

…………………..

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εντυπωσιακή η άνοδος στη κερδοφορία τους…

Με κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ και ΙΔΙΑ κεφάλαια 2,226 δισ. ευρώ η σχέση P/BV διαμορφώνεται στο 1,04.

Ο πολλαπλασιαστής κερδών με βάση τα κέρδη 9μηνου βρίσκεται στο 8,6 που θα μειωθεί κι άλλο με την ολοκλήρωση της χρήσης.

Οι Ελεύθερες ταμειακές ροές – όπερ και σημαντικότερο – γύρισαν θετικές με εντυπωσιακό ρυθμό (+164 εκατ. από -511 εκατ. ευρώ).

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ η σχέση EV/EBITDA στο 7 για το 9μηνο, που στη χρήση θα κατέβει κι άλλο.

Ενώ και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης διαβάζεται στο 0,88.

Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ανήκει πλέον στην KOΡΥΦAIA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ του μ/μ.

Αlpha Τrust Ανδρομέδα, A.E.Ε.Χ.- ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 25/07/2000
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α: 19/12/2001

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ: €25,560
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ: €18,350

ΕΣ.ΑΞΙΑ XΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ €10.674.172,12
PREMIUM/DISCOUNT -28,21%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΥΠΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: €10,92 εκ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: €7,66 εκ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: 417.608
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ: 16.236

Discount
Μέγιστο έτους 2017 -41,81%
Ελάχιστοέτους 2017 -24,07%
Μέσο έτους 2017 -32,87%
31 / 10 / 2017 -28,21%

Οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της εταιρείας, κατά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου, ήταν στις εταιρίες Πλαστικά Θράκης, Τιτάν, Quest Συμμετοχών, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Αεροπορία Αιγαίου, Motor Oil, Μυτιληναίος, Fourlis Συμμετοχών και Cenergy Holdings.

_____________

ΕΛ.ΒΕ Α.Ε: Από την 15η Δεκεμβρίου 2017  οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία ευρώ 0,71 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,25 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 22/12/2017 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΤΕ.

______________

<Twitter: @StefanosDPoulis // email: [email protected]>

<Twitter: @StefanosDPoulis // email: [email protected]>

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ: «Κόκκινη» εβδομάδα στο Χρηματιστήριο, με τον ΓΔ να συμπληρώνει πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις ο Γενικός Δείκτης είχε να “δει” από την περίοδο 8 έως και 16/6/2016, όταν και είχε “μετρήσει” επτά συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Tο χθεσινό κλείσιμο του ΔΤΡ είναι νέο χαμηλό 8μηνου, με το αμέσως χαμηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 678,63 μονάδες (κλείσιμο 24/3).

FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ: Η Αγορά είναι έτοιμη να δώσει “red alert”, ιδιαίτερα αν ο Γενικός Δείκτης διασπάσει καθοδικά την ζώνη 735 – 725 μέσα στην οποία ολοκλήρωσε την χθεσινή συνεδρίαση, καθώς  χαμηλότερα οι πωλητές θα γίνουν επιθετικότεροι, λόγω “margin calls” και λόγω των κινήσεων “stop loss” στις οποίες θα προχωρήσουν τα, θεωρούμενα, πιο “αργά” χαρτοφυλάκια.

Δεν αποκλείεται η μεταφορά των πιέσεων και οι παράπλευρες απώλειες στα μη Τραπεζικά, Δεικτοβαρή, χαρτιά που έως τώρα επέδειξαν αξιοπρεπή συμπεριφορά.

H Αγορά τηρεί στάση αναμονής, ενώ παράλληλα φοβάται μην γίνει διάσπαση του 725 που γρήγορα μπορεί να πάρει ‘Stops’ μέχρι το 704. H Δευτέρα έχει αναθεώρηση του MSCI, οπότε περιμένουμε να δούμε αύξηση όγκου συναλλαγών. Στις 16 Νοέμβρη έχουμε κλείσιμο βιβλίων για τους Ξένους, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται…

%d bloggers like this: