Πιστοποιηθείτε στην αποτελεσματική διαχείριση των ESG ratings κ..." />

Nέο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Οικονομικών Διευθυντών και Στελεχών Εταιρικής Διακυβέρνησης ‘’ESG Impact and Investing‘’

Πιστοποιηθείτε στην αποτελεσματική διαχείριση των ESG ratings και εκπαιδευθείτε με το νέο πρωτοποριακό εργαλείο βελτίωσης των ESG επιδόσεων του οργανισμού σας

Λίγες θέσεις έμειναν διαθέσιμες για το νέο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ESG Impact and Investing”, πιστοποιημένο από το διεθνή οργανισμό CPD, το οποίο διοργανώνει το Κέντρο Αειφορίας (CSE) διαδικτυακά στην Αθήνα την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14.00 – 18.30.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ειδικά για Οικονομικούς Διευθυντές (CFOs), Στελέχη Εταιρικής Διακυβέρνησης, IR και Fund Managers που βλέπουν το ρόλο τους να μετασχηματίζεται σύμφωνα με τις εξελίξεις στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης/ESG, καθώς και τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και οργανισμών σχετικά με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Στο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το ESG Estimate©, το νέο εργαλείο εκτίμησης ESG επιδόσεων, ειδικά σχεδιασμένο από το Κέντρο Αειφορίας, για αξιόπιστη και ρεαλιστική εκτίμηση και βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά διεθνή κριτήρια, καθώς και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο αφενός να ενημερώσει τα στελέχη σχετικά με το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο σε θέματα ESG, σχετικά με τη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο σε Ελλάδα και Ευρώπη σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων (ESG), σχετικά με τα διαθέσιμα διεθνή κριτήρια και πρότυπα ESG, και αφετέρου να προσφέρει πρακτικές λύσεις και εργαλεία για τη διαχείριση των θεμάτων αυτών.

Παράλληλα θα παρουσιαστούν οι μελλοντικές τάσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μέσα από τα αποτελέσματα ερευνών του Κέντρου Αειφορίας.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους εκπαιδευτές  με μακροχρόνια και διεθνή εμπειρία στα θέματα ESG ενώ θα περιλαμβάνεται και πρακτική άσκηση (workshop).

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) είναι ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα πιστοποίησης στελεχών ESG και έχει πιστοποιήσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 1.200 στελέχη επιχειρήσεων στα θέματα ESG σε 70 χώρες. Είναι παγκόσμιος συνεργάτης του Διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) και πιστοποιημένος εκπαιδευτικός συνεργάτης του CMI (Chartered Management Institute), του CPD και του Green America.  Παράλληλα, το Κέντρο Αειφορίας διατηρεί διεθνείς συνεργασίες με κορυφαίους παγκόσμιους φορείς σε θέματα που σχετίζονται με υπεύθυνες επενδύσεις και χρήση ESG κριτηρίων, όπως τον Οργανισμό Sustainability Accounting Standards Board (SASB).