NESTLE: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και στην … Ελβετία ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 55 εκατ. ευρώ προχώρησε στην εκπνοή του 2017 η Nestle Ελλάς, στο πλαίσιο της σχετικής δέσμευσης των μετόχων μετά την απόφαση για μεταφορά της δραστηριότητας του παγωτού στην εταιρεία Froneri, και το κλείσιμο του εργοστασίου στον Ταύρο όπου χάθηκαν 102 θέσεις εργασίας, η οποία είχε καταλυτική επίδραση στην οικονομική χρήση του 2016, που μεταφράστηκε σε συσσωρευθείσες ζημίες 89 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, που έλαβε χώρα τον περσινό Νοέμβριο, αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 55 εκατ. ευρώ, η καταβολή της οποίας έχει ολοκληρωθεί, διά της έκδοσης 55 εκατ. νέων μετοχών αξίας ενός ευρώ εκάστης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού του 2016 τα ίδια κεφάλαια -χωρίς την προσμέτρηση των ζημιών- ήταν 39,1 εκατ. ευρώ, συνεπώς μετά την ΑΜΚ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε περίπου 94,1 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, με βάση την απόφαση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 88.849.961 ευρώ διά της ακύρωσης αντίστοιχων μετοχών, προς ισόποση λογιστική απόσβεση μέρους της συσσωρευθείσης μέχρι και το τέλος της χρήσης 2016 ζημίας.

Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της Nestle Ελλάς ανήλθε σε 5,2 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε αντίστοιχο αριθμό μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης.

Υπενθυμίζεται ότι στη χρήση του 2016 λόγω της διακοπτόμενης δραστηριότητας παγωτού η εταιρεία παρουσιάζει αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 38,305 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων στον ισολογισμό ο αντίκτυπος της μεταφοράς του τομέα του παγωτού μεταφράζεται σε διαγραφή της υπεραξίας για τη δραστηριότητα του παγωτού από το 2006 έως το 2011, όταν η δραστηριότητα συγχωνεύθηκε με τη Nestle Ελλάς, με τις συνολικές ζημίες να ανέρχονται στα 87,7 εκατ. ευρώ, όπως καταγράφονται στην οικονομική έκθεση του 2016.

Για τον λόγο αυτό οι μέτοχοι είχαν δεσμευτεί ότι στην προσεχή Γενική Συνέλευση θα αποφάσιζαν την ΑΜΚ, όπως και έκαναν, έτσι ώστε η καθαρή θέση της εταιρείας να ανέρχεται σε ποσό το οποίο θα είναι μεγαλύτερο του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι και τον Δεκέμβριο του 2012 η Nestle Ελλάς είχε προχωρήσει ξανά σε ΑΜΚ συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ.

Πάντως, προκειμένου να μη «λιώσει σαν το παγωτο » και η κερδοφορία της Froneri Hellas (θυγατρική εταιρεία της Froneri International Plc. – της κοινοπραξίας του ομίλου Nestle με την R & R Ice Cream), η εταιρεία πέρυσι τον Σεπτέμβριο -σχεδόν έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου παγωτού από τη Nestle Ελλάδας- προχώρησε σε επαναπροσδιορισμό της λειτουργικής και οργανωτικής της δομής, διακόπτοντας τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής παγωτού στον Ταύρο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Froneri, η απόφαση αυτή «είναι απόρροια των ζημιογόνων αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και των επικρατουσών δυσμενών συνθηκών στην αγορά σε συνδυασμό με το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον». Εξάλλου, συνολικά η κατηγορία του παγωτού στην εγχώρια αγορά έχει πληγεί σημαντικά κατά την περίοδο της ύφεσης, με τις εκτιμήσεις παραγόντων του κλάδου να κάνουν λόγο για απώλειες όγκου 27%-30% στο διάστημα 2010-2016 και 26% σε αξία τη περίοδο 2012-2016.

Σχετικά με την πορεία της Nestle Ελλάς, το 2017 έχει χαρακτηριστεί από την εταιρεία ως μια «απαιτητική χρονιά» με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι «παρά το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, η στόχευση είναι η αύξηση των πωλήσεων με απώτερο σκοπό τη μακροχρόνια κερδοφορία».

Αναφορικά με τη φετινή χρονιά, στους πρώτους μήνες του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί το επενδυτικό πλάνο ύψους 8,5 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει το εργοστάσιο των Οινοφύτων.

 Νέος πρόεδρος στη Nestle Hellas

Τη θέση του νέου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Nestle Ελλάς ανέλαβε από την 1η Δεκεμβρίου ο Νίκος Εμμανουηλίδης, διαδεχόμενος τον Παύλο Κιόρτση, ο οποίος, έπειτα από τέσσερα περίπου χρόνια παραμονής στη θέση αυτή, έχει μεταφερθεί στα κεντρικά του Ομίλου στην Ελβετία ήδη από το καλοκαίρι χωρις όμως να έχει ανακοινωθεί ο νέος ρόλος του στην εταιρεία.

Από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, ο κ. Εμμανουηλίδης θα είναι επίσης υπεύθυνος για την Αλβανία και την Κύπρο, διατηρώντας παράλληλα τη μέχρι τώρα θέση του ως επικεφαλής της CPW Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.

Ο κ. Εμμανουηλίδης ξεκίνησε την καριέρα του στην Nestlé Ελβετίας πριν από 25 χρόνια και κατέλαβε θέσεις αυξανόμενης ευθύνης στο Κέντρο και στην Ιταλία. Πριν από την ανάληψη της θέσης του επικεφαλής της CPW Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, υπήρξε επίσης επικεφαλής του τμήματος της Purina Petcare στην Ελλάδα.

Ο κ. Εμμανουηλίδης ανέφερε σχετικά με την ανάληψη των νέων του καθηκόντων: «Με τιμά η εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο Όμιλος με την ανάθεση αυτού του ρόλου. Η Ελλάδα είναι μία σημαντική αγορά για τον Όμιλο Nestlé, κάτι που επιβεβαιώνεται από τη σταθερή δραστηριότητα και τις επενδύσεις μας στη χώρα. Η Nestlé έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 1899 και αναπτύσσεται δημιουργώντας προϊόντα που απαντούν στις ανάγκες των ελλήνων καταναλωτών, με καινοτομία, αγαπημένες μάρκες και μια δυνατή ομάδα ανθρώπων, που είναι και το πιο σημαντικό μας κεφάλαιο. Σκοπός μας είναι να ενισχύουμε την ποιότητα ζωής και να συνεισφέρουμε σε ένα υγιές μέλλον. Γνωρίζοντας καλά την ελληνική ομάδα της Nestlé, ξέρω ότι θα βρούμε ακόμη περισσότερους τρόπους για να κάνουμε τον σκοπό μας πράξη.»

Η εξέλιξη αυτή είναι η πλέον πρόσφατη σε μια σειρά αλλαγών στην ομάδα ανώτερης διοίκησης της Nestlé Ελλάς.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων ανέλαβε η Κατερίνα Τσιβούρα, που επέστρεψε μετά από διετή πορεία στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου στην Ελβετία ως Marketing & Digital Lead Zone EMENA, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Δράμη, που μετατέθηκε στο κεντρικά γραφεία ως eBusiness & Sales Capability Building Lead. H κα Τσιβούρα έχει ήδη διαγράψει μια επιτυχημένη θητεία στη συγκεκριμένη θέση για 8 χρόνια, με πολυάριθμες βραβεύσεις στην επικοινωνία και το digital marketing.

Από την ίδια ημερομηνία, την Οικονομική Διεύθυνση της Nestlé Ελλάς αναλαμβάνει ο Omar Samoud, μέχρι τότε Οικονομικός Διευθυντής Νοτιοανατολικής Αφρικής, αντικαθιστώντας τον Ray Franke που μετατίθεται στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου ως Οικονομικός Διευθυντής Nescafé ΕΜΕΝΑ.

 

 

%d bloggers like this: