Άνοδο κερδών εμφανίζει η ΣΕΠ λόγω και αύξησης των τιμολογίων

Μεγάλη άνοδο κερδών αλλά και εσόδων, κατέγραψε στο εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 η θυγατρική εταιρεία της Cosco Shipping Ports, η ΣΕΠ ΑΕ, η οποία εκμεταλλεύεται δυο προβλήτες στο Λιμάνι του Πειραιά. Η άνοδος των κερδών και των εσόδων πραγματοποιήθηκε σε ένα διάστημα που το θαλάσσιο εμπόριο έχει επηρεασθεί από την πανδημία και οι όγκοι διακινηθέντων φορτίων προς το λιμάνι του Πειραιά μειώθηκαν ελαφρώς σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Ωστόσο οι αλλαγές στο διακινούμενο φορτίο και η αύξηση των χρεώσεων στις οποίες προέβη η ΣΕΠ οδήγησε σε περισσότερα έσοδα και υψηλότερα κέρδη.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η μητρική Cosco Shipping Ports στην οικονομική έκθεση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων της, το Piraeus Terminal στην διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021 κατέγραψε κέρδη ύψους 15,216 εκατ. δολ έναντι κερδών 8,102 εκατ. δολ ένα χρόνο πριν σημειώνοντας μία άνοδο κατά 87,8% η οποία κυρίως οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού του τοπικού φορτίου και την αύξηση των τιμολογίων.

Επίσης παρά την μείωση κατά 1,6% των διακινούμενων Teu στους δυο προβλήτες του λιμανιού του Πειραιά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 (2.370.862 Teu έναντι 2.409.403) εν τούτοις το Piraeus Terminal κατέγραψε ικανοποιητική άνοδο στα έσοδα κατά 16,2% στα 138,845 εκατ. δολ έναντι 119,477 εκατ. δολ ένα χρόνο πριν σαν αποτέλεσμα όπως τονίζει η Cosco Shipping Ports των περισσότερων τοπικών φορτίων και τα υψηλότερα τιμολόγια αλλά και την άνοδο των εσόδων αποθήκευσης. Η άνοδος των εσόδων συνέβαλε και στην αύξηση των εξόδων της ΣΕΠ κατά 12,9% στα 108,596 εκατ. δολ καθώς αυξήθηκε το αντάλλαγμα που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ΣΕΠ και ΟΛΠ.

Να σημειωθεί πάντως ότι στο επτάμηνο του 2021 η εικόνα αναφορικά με τα διακινούμενα φορτία της ΣΕΠ βελτιώθηκε περαιτέρω καθώς η διακίνηση υπολείπεται κατά μόλις 23.000 «κουτιά» ή ποσοστό 0,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2020 και ανήλθε στα 2.815,6 χιλιάδες teu έναντι 2.838,7 χιλιάδες κουτιά το επτάμηνο του 2020.

Τα έσοδα

Το σύνολο των εσόδων της Cosco Shipping Ports για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε στα 564,872 εκατ. δολ έναντι 452,676 εκατ. δολ ένα χρόνο πριν (+24.8%) με τα περισσότερα terminals να δηλώνουν αύξηση εσόδων. Τα κέρδη αυξήθηκαν στα 197,458 εκατ. δολ έναντι 171,535 εκατ. δολ. το πρώτο εξάμηνο του 2020. Οι επιδόσεις αυτές αποδίδονται στην αναζωογόνηση της διεθνούς οικονομίας και τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας.

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας έδειξε σημάδια ισχυρής ανάκαμψης, αναφέρεται στην εξαμηνιαία έκθεση του Ομίλου. Σύμφωνα με τη Γενική Διοίκηση Τελωνείων της Κίνας, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές της ανήλθαν σε 18,07 τρισεκατομμύρια RMB το πρώτο εξάμηνο του 2021, αυξημένες κατά 27,1% σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 28,1% στα 9,85 τρισεκατομμύρια RMB και οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 25,9% στα 8,22 τρισεκατομμύρια RMB.

Από τις εκτός Κίνας θυγατρικές, ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους η θυγατρική της Ισπανίας (COSCO SHIPPING Ports (Spain) Holding, S.L) η οποία κατέγραψε άνοδο εσόδων κατά 26,4% στα 153,226 εκατ. δολ έναντι 121,244 εκατ. δολ ένα χρόνο πριν. Επίσης του Βελγίου (CSP Zeebrugge Terminal NV) η οποία παρουσίασε άνοδο εσόδων κατά 46,6% στα 21,630 εκατ. δολ έναντι 13,408 εκατ. δολ ένα χρόνο πριν και βέβαια η ΣΕΠ.

Γενικότερα τα διεθνή terminals της Cosco Shipping Ports κατέγραψαν το πρώτο εξάμηνο του 2021 άνοδο των διακινούμενων φορτίων κατά 4,7% στα 14.239.304 TEU έναντι 13.596.650 TEU ένα χρόνο πριν και αποτελούν το 22,7% των διακινούμενων φορτίων του Ομίλου Cosco Shipping Ports. Η συνεχιζόμενη συμφόρηση σε ορισμένους τερματικούς λιμενικούς σταθμούς στη βορειοδυτική Ευρώπη, οδήγησε σε μια ad hoc άνοδο των φορτίων στο CSP Zeebrugge Terminal κατά 48,1% σε 433.150 TEU, έναντι 292.531 TEU το πρώτο εξάμηνο του 2020 ενώ ο περιορισμός της πανδημίας και οι νέες διαδρομές που χάραξε το θαλάσσιο εμπόριο ωφέλησαν την επίδοση των εταιρειών της COSCO SHIPPING Ports (Spain) Holding, S.L οι οποίες διακίνησαν το πρώτο εξάμηνο του 2021 1.779.480 TEU έναντι 1.548.548 TEU το αντίστοιχο διάστημα του 2020, καταγράφοντας άνοδο 14,9%.

Τέλος όσον αφορά τις προοπτικές για το επόμενο διάστημα η Cosco Shipping Ports τονίζει μεταξύ άλλων ότι καθώς η παγκόσμια οικονομία έχει αρχίσει να δείχνει σημάδια ανάκαμψης, οι εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω. Ο Όμιλος θα αξιοποιήσει τα άφθονα ταμειακά του διαθέσιμα για να διατηρήσει μια σταθερή οικονομική θέση και να διευκολύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα στηρίξει την πολιτική μερισμάτων της για το 2021.

Επίσης η εταιρεία θα συνεχίσει να βελτιστοποιεί το παγκόσμιο τερματικό δίκτυο λιμένων που διαθέτει για να παρέχει υποστήριξη στο στόλο των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της μητρικής εταιρείας και θα αξιοποιήσει περαιτέρω τη συνέργεια από τη μητρική Cosco Group και την OCEAN Alliance, θα ενισχύσει τα calls πλοίων από άλλες ναυτιλιακές συμμαχίες, και θα προωθήσει νέες θαλάσσιες διαδρομών και ενισχύσει τις προσεγγίσεις των πλοίων στους λιμενικούς σταθμούς της εταιρείας προκειμένου να επιτύχει άνοδο των διακινούμενων φορτίων. Τέλος θα εστιάσει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G και την τεχνητή νοημοσύνη.

Πηγή: ot.gr