Ακίνητα: Από 29 Ιουνίου υποχρεωτικά ηλεκτρονικά οι δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων

Για τις 29 Ιουνίου 2021 μετατέθηκε η υποχρεωτική υποβολή δήλωσης μεταβίβασης ακινήτων ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας myProperty, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η ΑΑΔΕ προχώρησε στη μετάθεση της σχετικής προθεσμίας – που έληγε σήμερα – μετά από αιτήματα των συμβολαιογράφων και με σκοπό την ομαλότερη μετάβαση στο νέο σύστημα.

Η αγοραπωλησία ενός ακινήτου ολοκληρώνεται σε 9 ψηφιακά βήματα

1.    Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή.

2.    Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet

3.    Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση

4.    Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος

5.    Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.

6.    Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking).

7.    Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου.

8.    Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή.

9.    Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στo myProperty