Αναλυτικές οδηγίες της Επιτροπής Εμβολιασμού για την τρίτη δόση

Αναλυτικές οδηγίες προς τους πολίτες άνω των 18 ετών που έχουν δικαίωμα στην τρίτη δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού εξέδωσε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού.

Συγκεκριμένα:
  • Για τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με εμβόλια Pfizer, Moderna ή AstraZeneca, η αναμνηστική δόση θα είναι με εμβόλιο Pfizer ή μισή δόση Moderna έπειτα από έξι μήνες.
  • Για τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με εμβόλιο Johnson & Johnson, η αναμνηστική δόση θα γίνεται με τα εμβόλιο Johnson & Johnson, Pfizer ή μισή δόση Moderna εμβόλιο έπειτα από δύο μήνες.
  • Για τα άτομα που έκαναν πρώτη δόση με εμβόλιο Pfizer ή Moderna και δεύτερη δόση με Johnson & Johnson δεν συστήνεται αναμνηστική δόση.

Για τον προγραμματισμό του ραντεβού για την τρίτη δόση ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την πρώτη και τη δεύτερη δόση.

Αναμνηστική δόση και νόσηση 

Όσον αφορά την αναμνηνστική δόση για τους νοσήσαντες, η επιτροπή παραθέτει αναλυτικά και τις πέντε πιθανές περιπτώσεις:

Περίπτωση 1η

Νόσηση πριν από τον εμβολιασμό – 1 δόση εμβολίου J&J: Συστήνεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση τουλάχιστον έξι μήνες μετά με μία δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση Moderna

Περίπτωση 2η

Νόσηση πριν από τον εμβολιασμό – Εμβολιασμός με Pfizer, Moderna ή AstraZeneca: Συστήνεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση τουλάχιστον έξι μήνες μετά με μία δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna.

Περίπτωση 3η
1η δόση με Pfizer, Moderna ή AstraZeneca – Νόσηση μετά την 1η δόση εμβολιασμού: Συστήνεται εμβολιασμός τρεις έως έξι μήνες μετά τη νόσηση με μία δόση Pfizer ή Moderna (ολόκληρη δόση) για ολοκλήρωση του εμβολιασμού – Αναμνηστική δόση συστήνεται έξι μήνες μετά τη 2η δόση με 1 δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna
Περίπτωση 4η

Ολοκλήρωση εμβολιασμού με J&J – Νόσηση μετά τον εμβολιασμό: Συστήνεται εμβολιασμός έξι μήνες μετά τη νόσηση με μία δόση Pfizer, μισή δόση Moderna ή J&J

Περίπτωση 5η

Ολοκλήρωση εμβολιασμού με δύο δόσεις Pfizer, Moderna ή AstraZeneca – Νόσηση μετά τον εμβολιασμό: Συστήνεται εμβολιασμός έξι μήνες μετά τη νόσηση με μία δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna