Αποκατάσταση βλάβης από την ΕΔΑ Αττικής στην Παλλήνη

Αποκαταστάθηκε πλήρως η παροχή φυσικού αερίου στην Παλλήνη, ύστερα από διακοπή λειτουργίας σε τμήμα του δικτύου, χθες το βράδυ, για λόγους ασφαλείας. Τα συνεργεία της Εταιρίας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής αποκατέστησαν σε χρονικό διάστημα περίπου δυο ωρών, το σύνολο και των 300 παροχών που εξυπηρετούν περίπου 750 καταναλωτές φυσικού αερίου.

Η διακοπή προκλήθηκε από την αυτόματη παύση λειτουργίας του τοπικού σταθμού για λόγους ασφαλείας, ύστερα από διαταραχή της φυσιολογικής ροής φυσικού αερίου στο μήκος του δικτύου της συγκεκριμένης περιοχής. Οι τεχνικοί και μηχανικοί των Διευθύνσεων Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης της ΕΔΑ Αττικής λειτούργησαν σε πλήρη συντονισμό και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας και άμεσης επέμβασης της εταιρείας.