Αρχίζει σήμερα η χορήγηση των μονοκλωνικών αντισωμάτων σε νοσούντες Covid

Αρχίζει σήμερα η χορήγηση των 2.000 μονοκλωνικών αντισωμάτων που έχει παραλάβει η Ελλάδα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Χθες το απόγευμα συγκροτήθηκε η αρμόδια επιστημονική επιτροπή που θα εξετάζει τις σχετικές αιτήσεις και υλοποιήθηκε η αναγκαία επέκταση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ποια είναι η διαδικασία

Η ιατρική αίτηση για τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων σε ασθενείς με Covid-19 θα υποβάλλεται αποκλειστικά από τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς, μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η προτεραιοποίηση των αιτήσεων θα γίνεται με βάση τον χρόνο κατάθεσής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα και δικαιούχοι είναι ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια, όπως αυτά καθορίστηκαν από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για ασθενείς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων, μόνο εάν ο ασθενής πληροί τα εξής κριτήρια:

  • Έχει ηλικία 12 ετών και άνω
  • Έχει επιβεβαιωθεί η νόσησή του με PCR test
  • Το PCR test έχει διενεργηθεί στον ασθενή κατά το τελευταίο πενθήμερο

Στη συνέχεια ο θεράπων ιατρός θα συμπληρώνει τα στοιχεία του ασθενούς. Μόλις υποβληθεί η αίτηση, ο ασθενής θα λαμβάνει SMS στο κινητό του για την επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης. Τόσο ο γιατρός όσο και ο ασθενής θα ενημερώνονται με SMS για την απόφαση της επιτροπής, είτε είναι θετική είτε απορριπτική.

Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων

Τις αιτήσεις θα αξιολογεί η επιτροπή μέσα σε διάστημα λίγων ωρών. Για τις περιπτώσεις που εγκρίνεται η χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων, οι ασθενείς θα ενημερώνονται από το νοσοκομείο υποδοχής, θα προσέρχονται στον καθορισμένο χρόνο του ραντεβού και θα κατευθύνονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο της έγχυσης.

Πώς θα γίνεται η χορήγηση

Η χορήγηση είναι μια απλή διαδικασία, όμοια με την έγχυση άλλων αντισωμάτων, και διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Ο ασθενής θα παραμένει στην ειδική μονάδα περίπου δύο ώρες για την έγχυση και την παρακολούθηση.

Για την πρώτη φάση χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων επιλέχθηκαν 10 νοσοκομεία με κριτήριο την πείρα που έχουν τόσο με ασθενείς Covid-19 όσο και με τη διαδικασία της έγχυσης, με παράλληλη διερεύνηση της γεωγραφικής κατανομής των ευπαθών ομάδων υψηλού κινδύνου.

Πρόκειται για τα νοσοκομεία ΠΓΝΘ «Σωτηρία», Γ.Ν. Σισμανόγλειο, ΑΧΕΠΑ, Γ.Ν.  «Παπαγεωργίου», ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, ΠΓΝ Λάρισας, Γ.Ν. Λαμίας, ΠΓΝ Ιωαννίνων, ΠΓΝ Πατρών-Ρίου και ΠΓΝ Ηρακλείου.