ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς νέα προκήρυξη

Το ΑΣΕΠ με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε πως θα προσληφθούν δέκα άτομα στην προκήρυξη 1Γ/2019   (ΦΕΚ 5/2019 και ΦΕΚ 15/2019), που αφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν δέκα άτομα της ειδικότητας Λογιστικού – Ταμιακού Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης από επιλαχόντες της προκήρυξης με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα.

Πώς θα γίνει η επιλογή

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης (1Γ/2019) βάσει των δικαιολογητικών που έχουν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής τους στην διαδικασία και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης του ανωτέρω κλάδου. κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Διαβάστε ΕΔΩ τον πίνακα θέσεων