Α. Μάλλιου: Με την ευχή το 2021 να διατηρηθούμε υγιείς, ας προετοιμαστούμε για να υποδεχτούμε στη χώρα φυσικά πρόσωπα υψηλού πλούτου!

της Α. Μάλλιου
δικηγόρου  ΜΔΕ – οικονομολόγου*

Η αφετηρία του 2021 βρίσκει τη χώρα με εμπλουτισμένο το φορολογικό καθεστώς κινήτρων για την προσέλκυση φυσικών προσώπων και ιδιωτικών κεφαλαίων από την αλλοδαπή. Επιτέλους, κατά το μόλις προηγούμενο χρονικό διάστημα έλαβαν χώρα τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες (άρθρα 5α, 5β και 5γ Ν.4172/2013), με τις οποίες επιχειρήθηκε μια εξωστρεφής φορολογική πολιτική. Ψηφίσθηκαν τριών διαφορετικών κατηγοριών, αλλά με ομοειδή χαρακτηριστικά, νομοθετικές παρεμβάσεις.

Η πρώτη αφορά στην προσέλκυση κατοίκων αλλοδαπής με σημαντικό παγκόσμιο εισόδημα, οι οποίοι αποφασίζουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας ένα οριζόντιο φόρο εισοδήματος (100.000 ευρώ) κατ’ έτος και για το σύνολο του αλλοδαπού – παγκόσμιου εισοδήματός τους. Η εγκατάστασή τους στη χώρα θα πρέπει να συνοδευτεί με επένδυσή τους, ύψους τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Παράλληλα, μπορούν να εγκαταστήσουν και μέλη της οικογένειάς τους.

Η δεύτερη αφορά σε συνταξιούχους, κατοίκους αλλοδαπής, οι οποίοι με την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα απολαμβάνουν για το σύνολο των αλλοδαπών εισοδημάτων τους, στα οποία πρέπει να περιλαμβάνεται και εισόδημα από συντάξεις, έναν ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή 7%. Επιπρόσθετα, το ποσό του φόρου που καταβάλλουν στην Ελλάδα δύνανται να τον πιστώσουν στην χώρα πηγής.

Η τρίτη και πιο πρόσφατη αφορά σε εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι εγκαθίστανται από την αλλοδαπή στην Ελλάδα και καλύπτουν νέα θέση εργασίας. Αυτοί απολαμβάνουν για τον μισθό και τις αμοιβές τους αντίστοιχα εξαίρεση από τη φορολογία εισοδήματος ποσοστού 50%.

Κοινά χαρακτηριστικά και των τριών ρυθμίσεων είναι η χρονικά περιορισμένη ισχύς τους, η απόκτηση της ιδιότητας του φορολογικού κατοίκου Ελλάδος και η νομοθετημένη διαδικασία έγκρισης και πιστοποίησης τους. Επίσης, κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η δεξαμενή στην οποία στοχεύουν. Καθώς, αφορούν φυσικά πρόσωπα και όχι επιχειρηματική δραστηριότητα. Η κοινή αυτή στόχευση ανταποκρίνεται στο διεθνές πνεύμα των καιρών. Έξω από τα σύνορά μας διεξάγεται μάχη για την προσέλκυση των φυσικών προσώπων μεγάλης περιουσιακής ή/ και εισοδηματικής ικανότητας.

Ενδεικτική είναι η πολύ πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της Ιταλίας, η οποία προσφέρει έως 90% εξαίρεση – απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος στα φυσικά πρόσωπα υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής εξειδίκευσης που εγκαθίστανται στο εσωτερικό της χώρας για να εργαστούν ως μισθωτοί ή ως αυτοαπασχολούμενοι. Ενδεικτική είναι η προσπάθεια της γειτονικής μας Βουλγαρίας σχετικά με την υπό όρους χορήγηση υπηκοότητας, σε περίπτωση επένδυσης στο εσωτερικό της χώρας. Ενδεικτική, ακόμη, είναι η πρωτοβουλία της Ινδίας, η οποία δεν επιβάλλει φόρο σε εμβάσματα που εισέρχονται στη χώρα από εργαζόμενους εκτός αυτής και προς στήριξη των γηγενών οικογενειών τους. Ενδεικτική, επίσης, η νομοθετική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με την οποία είναι πλέον δυνατή η κατά 100% αλλοδαπή κυριότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της χώρας. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με ακόμη πολλές, πλέον των γνωστών στην Κύπρο και τη Μάλτα προνομιακών καθεστώτων, αναφορές πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλιών. Πρωτοβουλίες, με τις οποίες χώρες εντός της ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός αυτής προσπαθούν να προσελκύσουν φυσικά πρόσωπα και τις περιουσίες ή/και τα εισοδήματά τους. Και το προσπαθούν, με εργαλείο την παροχή φορολογικών κινήτρων, ιδίως την ελάφρυνση του φόρου εισοδήματος.

Ο λόγος που η τάση αυτή διευρύνεται και υιοθετείται από όλο και περισσότερες έννομες τάξεις είναι η μόχλευση που προσδοκεί κάθε χώρα από την εγκατάσταση των φυσικών αυτών προσώπων στο εσωτερικό της. Εκτός από τον φόρο που θα εισπραχθεί στη χώρα, το μεγάλο όφελος συνίσταται στην κατανάλωση και στις επενδύσεις που θα προβούν τα φυσικά αυτά πρόσωπα στο εσωτερικό της. Στο μηχανισμό που θα τους συνοδεύσει και θα εγκαταστήσουν μαζί τους. Στην τεχνογνωσία και τις επαφές που θα φέρουν στην χώρα. Και τέλος, στις θετικές εντυπώσεις που θα μεταφέρουν από στόμα σε στόμα στο κοσμοπολίτικο κύκλο εντός του οποίου τα πρόσωπα αυτά κινούνται.

Ελπίζοντας ότι η εφαρμογή των προνομιακών αυτών καθεστώτων θα γίνει από τις ημεδαπές φορολογικές αρχές με ευρύτητα και χωρίς φοβικά σύνδρομα, περιμένουμε ότι εντός του νέου χρόνου, να γίνει η Ελλάδα «μόδα». Και πλήθος φυσικών προσώπων υψηλής εισοδηματικής τάξης και μεγάλης περιουσίας θα σπεύσουν να εγκατασταθούν στη χώρα μας.

Με αυτή την ελπίδα, εύχομαι σε όλους σας το 2021 να περάσει με πολύ χαρά, υγεία και παραγωγικό τρόπο.

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ!

*Η Α. Μάλλιου ασχολείται με το φορολογικό δίκαιο, είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ – ΒΕΚΡΗΣ» (www.potamitisvekris.com) και εκδότης του νομικού – φορολογικού περιοδικού «ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» (www.dfn.gr), όπου έχουν δημοσιευθεί και οι νέες αυτές διατάξεις, με σχετική ανάλυση τους.