Βραβεία ΕΒΕΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιοτήτων

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής αίτησης  για συμμετοχή στα Βραβεία ΕΒΕΑ.

Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε 10 κατηγορίες:

  1. Βραβείο εξαγωγικής δραστηριότητας – διεθνούς παρουσίας.
  2. Βραβείο  έρευνας – καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
  3. Βραβείο  περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης.
  4. Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
  5. Βραβείο αύξησης της απασχόλησης.
  6. Βραβείο ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας.
  7. Βραβείο Νέου Επιχειρηματία.
  8. Βραβείο Αναπτυσσόμενης Μ.Μ.Ε.
  9. Βραβείο νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
  10. Βραβείο γυναικείας επιχειρηματικότητας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΕΒΕΑ, τηλ: 210.3625342, e-mail: pr@acci.gr