Εκτός λειτουργίας τα πληροφοριακά συστήματα ΓΕΜΗ και ΥΜΣ από 6 έως 9 Μαΐου

0
188

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ότι για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 6 Mαΐου έως και τη 9 Μαΐου τα πληροφοριακά συστήματα  ΓΕΜΗ και ΥΜΣ θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω εκτέλεσης εργασιών μετάβασης των Πληροφοριακών Συστημάτων στις υποδομές του G-CLOUD.

Συνεπώς, για το διάστημα αυτό δεν θα είναι διαθέσιμες οι εξής υπηρεσίες:

1.  Σύσταση εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (στα Επιμελητήρια ή στους συμβολαιογράφους) ή μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)

2. Υποβολή αιτήσεων καταχώρισης πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ

3. Δημοσίευση πράξεων και στοιχείων στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ

4. Έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου πράξεων και στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο ΓΕΜΗ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here