Εμβολιασμένος πλέον ο μισός πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Το ήμισυ του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχει εμβολιαστεί πλέον πλήρως κατά της Covid, σύμφωνα με σημερινό υπολογισμό του AFP (Γαλλικό Πρακτορείο).

Το ποσοστό μεταφράζεται σε συνολικά 223,8 εκατ. άτομα που έχουν λάβει και τις δύο δόσεις εμβολίου ή μία δόση έπειτα από νόηση ή μία δόση μονοδοσικού εμβολίου.

Από τα 27 κράτη-μέλη της Ενωσης, τα 13 έχουν υπερβεί το όριο του 50% των πλήρως εμβολιασμένων, μεταξύ τους και οι ευρωπαϊκές χώρες με τον μεγαλύτερο πληθυσμό: Ισπανία (58%), Ιταλία (54%), Γαλλία (53%) και Γερμανία (52%).

Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά είναι η Μάλτα (74%, με πληθυσμό μισού εκατομμυρίου), το Βέλγιο (59%) και η Ισπανία (58%). Οι λιγότερο εμβολιασμένες χώρες είναι η Βουλγαρία (14%) και η Ρουμανία (25%).

Περί το 60% του πληθυσμού της Ε.Ε. (59,5%) έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, δηλαδή 265,9 εκατ. άτομα.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ξεπεράσει πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες: την 1η Αυγούστου, το 49,7% του πληθυσμού των ΗΠΑ ήταν πλήρως εμβολιασμένο (έναντι 49,8% για την Ε.Ε.), ενώ το 57,8% του αμερικανικού πληθυσμού είχε λάβει τουλάχιστον μία δόση (έναντι 59,3% για την Ε.Ε.).

Κάθε μία ημέρα της περασμένης εβδομάδας, η Ε.Ε. χορηγούσε δόσεις στο 0,6% του πληθυσμού της, ρυθμός μειωμένος, αλλά τρεις φορές μεγαλύτερος από των ΗΠΑ (0,2%).