Η Πειραιώς χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ειδικός διαπραγματευτής στις ομολογίες του Ομίλου Ideal

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση της  Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της 3ης Ιουνίου 2021, εγκρίθηκε η αίτησή της για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας “ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. & Σ.”.
Ως  ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω προϊόντων ορίστηκε η ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.