Προσωρινό φρένο στην απολιγνιτοποίηση – Παράταση στη λειτουργία επτά λιγνιτικών μονάδων

Έως και το 2025 θα συνεχιστεί η λειτουργία επτά λιγνιτικών και δύο πετρελαϊκών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, όπως αποφάσισε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τις λιγνιτικές μονάδες Αγίου Δημητρίου 1, 2, 3, 4 και 5, Μελίτη και Μεγαλόπολης 4, καθώς και για τις πετρελαϊκές μονάδες στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου στην Κρήτη.

Η εν λόγω εξέλιξη, επί της ουσίας, βάζει φρένο στο πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης της χώρας, αποτελώντας έμμεση παραδοχή ότι δεν είμαστε έτοιμοι να εγκαταλείψουμε τον λιγνίτη από το 2023, όταν και επρόκειτο να κλείσει η συντριπτική πλειοψηφία των περιβαλλοντικά επιβλαβών εργοστασίων.

Σε αυτή την απόφαση, φυσικά, συνέβαλε και η εν εξελίξει ενεργειακή κρίση, η οποία ανέδειξε τα ορυκτά καύσιμα και το πετρέλαιο ως τη φθηνότερη πρώτη ύλη για την ηλεκτροπαραγωγική διαδικασία.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, η παράταση των ωρών λειτουργίας κατά παρέκκλιση ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής οδηγίας σε σχέση με την έκλυση εκπομπών ρύπων, τόσο των λιγνιτικών μονάδων όσο και των δύο πετρελαϊκών, κρίνεται απαραίτητη για την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, ιδίως κατά τις χρονικές περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι εν λόγω μονάδες λειτουργούν ήδη σε καθεστώς παρέκκλισης της ευρωπαϊκής οδηγίας, έχοντας περιορίσει σημαντικά τον επιτρεπόμενο χρόνο λειτουργίας τους που διασφάλισαν με προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις.