Υπ. Παιδείας: Με αμοιβή η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ

Το πρόγραμμα της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για τους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ της χώρας θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά  από το νέο έτος κατάρτισης (Οκτώβριος 2021), κατόπιν της κοινής υπουργικής απόφασης την οποία υπέγραψε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως με τους συναρμόδιους υπουργούς.

Ο πρακτικά ασκούμενος θα λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και θα χρηματοδοτείται από εξασφαλισμένους για το λόγο αυτό ενωσιακούς πόρους.

Η δράση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘ για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ένταξης των καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ στην αγορά εργασίας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η βασική διασύνδεση των καταρτιζομένων με την αγορά εργασίας επιτυγχάνεται με τον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης σε χώρους εργασίας, μέσω της οποίας οι καταρτιζόμενοι ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτιση τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σημειώνεται.