Act4Greece: Στρατηγική τοποθέτηση της Εθνικής Τράπεζας στον τομέα του crowdfunding

Την αλλαγή κουλτούρας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και εν γένει στον τρόπο διάθεσης πόρων μέσω χορηγιών επιχειρεί η Εθνική Τράπεζα, με την πρωτοποριακή πρωτοβουλία act4greece (www.act4greece.gr). Χρησιμοποιώντας την πρακτική του crowdfunding, δηλαδή της συμμετοχικής χρηματοδότησης, η πλατφόρμα act4greeceθα μπορεί να υποδέχεται έργα προς υλοποίηση σε μια σειρά από θεματικούς άξονες (πρόνοια, υγεία, κοινωνική οικονομία, καινοτόμος επιχειρηματικότητα, πολιτισμός, εκπαίδευση κ.α.) και τα οποία θα συγκεντρώνουν πόρους από κάθε γωνιά του κόσμου.

Ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα διεύρυνσης πόρων – είτε χρηματικών ή σε είδος – για υποστήριξη έργων που έχει ανάγκη η κοινωνία και οικονομία, καθώς ο κάθε πολίτης, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε στην Αμερική είτε σε οποιοδήποτε μέρος τους κόσμου, θα μπορεί μέσω της ιστοσελίδαςwww.act4greece.grνα ενισχύσει το έργο που επιθυμεί, δίνοντας από ένα ευρώ μέχρι ότι ποσό μπορεί. Το μεγάλο στοίχημα, όμως, αυτού του εγχειρήματος βρίσκεται στην αλλαγή κουλτούρας. Η αντίληψη ότι ο καθένας μπορεί να προσφέρει από το υστέρημά του και η εισφορά αυτή να πιάσει τόπο εάν εμπεδωθεί σωστά στην κοινωνία, μπορεί να αποδώσει τεράστια πολλαπλασιαστικά οφέλη. Από την άλλη μεριά, ένας φορέας που θέλει να υλοποιήσει ένα έργο αντλώντας πόρους μέσω crowdfundingθα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει την πρότασή του, ώστε να είναι ελκυστική στο ευρύ κοινό. Να είναι ξεκάθαρο ποιους ωφελεί, να έχει σαφή προϋπολογισμό και χρονοδιαγράμματα.

Άλλωστε, η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι τα ισχυρά όπλα αυτού του νέου εργαλείου. Ο καθένας μπορεί ανά πάσα στιγμή να βλέπει τι πόροι συγκεντρώνονται και να παρακολουθεί την υλοποίηση του κάθε έργου. Κανείς δεν μπορεί να «ξεφύγει» από το κοινό, που τελικά είναι ο κριτής και ο καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία ή μη ενός προτεινόμενου έργου.

Η ιδέα του act4greece είναι κοντά στη φιλοσοφία εργαλείων, όπως τα ταμεία ανακυκλούμενων κεφαλαίων, που μοχλεύουν ουσιαστικά πόρους, στη δημιουργία των οποίων είχε πρωτοστατήσει η σημερινή Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κα Λούκα Κατσέλη, με την ιδιότητά της ως Υπουργός (π.χ. το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας). Σήμερα, η ιδέα αυτή παίρνει σάρκα και οστά στον χώρο της τραπεζικής με τρόπο  καινοτόμο και πρωτοποριακό.

Άλλο σημαντικό στοιχείο αυτού του εγχειρήματος, η στρατηγική σύμπραξη όλων των μεγάλων ιδρυμάτων και φορέων, όπως το Ίδρυμα Ωνάση, το ίδρυμα Λάτση, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή τηςUNESCOκαι  το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Ο καθένας φέρει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία και μπορεί να στηρίζει αλλά και να διευρύνει πόρους για συγκεκριμένα έργα.

H είσοδος της Εθνικής Τράπεζας στον χώρο του crowdfunding– είναι μια από τις λίγες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που κάνουν αυτό το βήμα – συνιστά μια στρατηγική τοποθέτηση σε έναν τομέα, αυτόν της εναλλακτικής χρηματοδότησης, που παγκοσμίως παρουσιάζει αύξηση του όγκου συναλλαγών της τάξης του 167% για το 2014. Ειδικά στην Ευρώπη, η συνολική αξία συναλλαγών μέσω crowdfundingανήλθε στα 7 δισεκ. ευρώ το 2014. Μάλιστα, όταν ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, θα μπορεί η πλατφόρμα act4greece, πέρα από χορηγίες, να παρέχει δανεισμό (με έμφαση στις μικροπιστώσεις), αλλά και συμμετοχή στο ίδιο κεφάλαιο εταιρειών, κάτι που είναι πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό, κυρίως σε Αγγλία και ΗΠΑ.