ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ: Ανακοινώθηκαν οι μεταβατικοί πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των νέων, μεταβατικών διευθυντών και διευθύνοντων συμβούλων των ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ.

Τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΣΕ ΑΕ αναλαμβάνει ο κ. Παναγιώτης Τερεζάκης, συγκοινωνιολόγος, σήμερα τεχνικός σύμβουλος διοίκησης του ΟΣΕ.

Τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ αναλαμβάνει ο κ. Χρήστος Παληός, πολιτικός μηχανικός, σήμερα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «οι ανωτέρω αναλαμβάνουν μεταβατικά τις θέσεις αυτές έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής νέων διοικητών. Εντός των επόμενων ημερών θα δημοσιευτεί προς τούτο δημόσια διεθνής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».