Πόλεμος ΟΣΕ – ΡΑΣ για την εκπαίδευση των σταθμαρχών

Δηκτική είναι η απάντηση του ΟΣΕ στη σημερινή ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) για την τραγωδία στα Τέμπη, με την οποία «δείχνει» τον διαχειριστή υποδομής ως υπεύθυνο για ελλιπή εκπαίδευση του σταθμάρχη Λάρισας.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο ΟΣΕ δηλώνει μεταξύ άλλων ότι «είναι εξαιρετικά δυσάρεστο εν μέσω μιας πολύ δύσκολης και οδυνηρής συγκυρίας για την ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό σιδηρόδρομο, επίσημοι φορείς να εκφράζουν απόψεις και να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς ενδελεχή διερεύνηση και τεκμηρίωση των αναφερομένων σε αυτές, ειδικά όταν έχουν υπάρξει κοινωνοί σε αυτά επί των οποίων αποφαίνονται.»

Τα επιχειρήματα του ΟΣΕ

Η ΡΑΣ από την πλευρά της έκρινε πως ο δεύτερος κύκλος θεωρίας πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την πρακτική εκπαίδευση, ενώ υποστήριξε πως δεν προσκομίστηκαν κρίσιμα αποδεικτικά έγγραφα ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης αυτής. Ειδικότερα, κατέληξε πως ο δεύτερος κύκλος θεωρίας, που αφορά όχι μόνο τον σταθμάρχη της Λάρισας, αλλά και επιπλέον μέλη του προσωπικού του ΟΣΕ, δεν ολοκληρώθηκε σωστά.

Ο ΟΣΕ υιοθετεί αμυντική στάση βάσει δύο στοιχείων: Πρώτον, αναφέρει ότι ο οδηγός εκπαίδευσης του προσωπικού αφενός έχει κοινοποιηθεί στη ΡΑΣ, αφετέρου είναι απολύτως συμβατός με τον οδηγό σπουδών που έχει εγκρίνει η ίδια η αρχή. Δεύτερον, ο ΟΣΕ υποστηρίζει ότι στην απόφαση της έγκρισης του οδηγού σπουδών από τη ΡΑΣ καταγράφεται ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται η εκπαίδευση.

Παράλληλα, ο ΟΣΕ σημειώνει πως μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και συγκεκριμένα στις 9/3 ενημέρωσε αναλυτικά την αρχή για τον τρόπο υλοποίησης του δεύτερου κύκλου θεωρίας, συμπεριλαμβανομένων των φύλλων παρουσίας – πρακτικής μαθητείας από τις επιθεωρήσεις και της διδακτέας ύλης της θεωρητικής εκπαίδευσης που έχει χωριστεί σε δύο κύκλους. Ωστόσο, ο διαχειριστής υποστηρίζει πως ουδέποτε ζητήθηκαν βεβαιώσεις περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Εξήγησε μάλιστα ότι οι βεβαιώσεις αυτές πιστοποιούνται με εσωτερική αλληλογραφία και είναι στη διάθεση της ΡΑΣ εφόσον ζητηθούν.

Πρόστιμο

Στη σημερινή ανακοίνωση, η ΡΑΣ ζητούσε από τον ΟΣΕ να παρουσιάσει έγγραφες εξηγήσεις, καθώς και μέτρα αποκατάστασης εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Διαφορετικά «απειλεί τον διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής…με την επιβολή προστίμου ποσού 100.000 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης με το διατακτικό της παρούσας».

Ο ΟΣΕ από την πλευρά του δήλωσε: «λειτουργώντας απολύτως μέσα στα θεσμοθετημένα πλαίσια και αντιλαμβανόμενος την ευαισθησία του θέματος απέναντι και στην κοινή γνώμη, θα απαντήσει με απόλυτη ακρίβεια, λεπτομέρεια και τεκμηρίωση σε όλα όσα η Αρχή αναφέρει (βασιζόμενη καταρχάς σε «ισχυρές ενδείξεις»)».

Στην ανακοίνωση, ο ΟΣΕ καταλήγει: «έως τότε καλό είναι να εκφράζονται δημοσίως μόνο οριστικά και τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Είναι ώρες ευθύνης για όλους και όχι ώρες διάχυσης ευθυνών.».