Mytilineos: Αναβάθμιση από S&P – Ενα σκαλί πριν από το investment grade

Σε «ΒΒ+», ένα σκαλί κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, αναβάθμισε η S&P τη Mytilineos, θέτοντας σταθερό outlook. Σημειώνεται ότι η εισηγμένη βρίσκεται ήδη από τον Απρίλιο 2023 στο BB+ από τη Fitch και πλέον επιβεβαιώνεται το επίπεδο αυτό και από δεύτερο οίκο αξιολόγησης.

Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη για τον όμιλο καθώς ο διεθνής οίκος αξιολόγησης αναγνωρίζει τη δυναμική του.

Συγκεκριμένα, ο οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε την εταιρεία σε BB+ από BB και από τα δυο rating agencies για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Οπως αναφέρει το report, η ισχυρή κερδοφορία το ομίλου για το 2023 καταδεικνύει ότι η προσθήκη των BOT projects (Building Operating Transfer, δηλαδή πώληση έτοιμων φωτοβολταϊκών έργων που έχουν κατασκευαστεί και τεθεί σε λειτουργία) αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τoν μετασχηματισμό του χαρτοφυλακίου του στο μέλλον.

Σύμφωνα με την S&P, η Mytilineos αναμένεται να συνεχίσει να έχει υψηλή κερδοφορία και το 2024. Ο διεθνής οίκος προβλέπει ότι η εταιρεία θα σημειώσει EBITDA ύψους 1,0 δισ. ευρώ- 1,1 δισ. ευρώ και για το 2024. Παράλληλα, τονίζεται στο report ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητες της Mytilineos πιθανότατα θα παραμείνουν σταθερές, με EBITDA στα επίπεδα του 2023.

Η S&P αναφέρει ότι η Mytilineos εστιάζει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της BOT. Μέχρι το τέλος του 2023, η εταιρεία είχε επενδύσει περίπου 1,7 δισ. ευρώ στην ανάπτυξη μιας ποικιλίας έργων BOT (συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων) σε όλη την Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νότια Αμερική. Η πώληση ώριμων έργων οδήγησε σε σωρευτικά έσοδα περίπου 300 εκατ. ευρώ και η Mytilineos αναμένει να εισπράξει επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ το 2024. Καθώς ολοκληρώνει την εκτέλεση των τρεχόντων έργων της, σχεδιάζει να επενδύσει σε νέα.

Η Mytilineos στοχεύει στην υιοθέτηση ενός αυτοχρηματοδοτούμενου επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο θα μειώσει τον κίνδυνο. Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει ορίσει ως μέγιστο άνοιγμα ισολογισμού το €1 δισ. (μετά τον συμψηφισμό των εσόδων χρηματοδότησης έργων και των συμβατικών πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων) και αναμένει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο μέχρι το τέλος του 2024.

Η εταιρεία έκανε δύο μικρές εξαγορές για να υποστηρίξει την κάθετη ένταξή της στην ελληνική λιανική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά σε σχεδόν 13%.

Τα βασικά σημεία της αξιολόγησης:

 • Η ισχυρή κερδοφορία της Mytilineos κλειδί της αναβάθμισης.
 • Η συμμετοχή του Asset Rotation Plan στις δραστηριότητες της εταιρείας εξελίσσεται σε ισχυρό πλεονέκτημα.
 • Η σταθερή προοπτική δηλώνει ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να παρουσιάζει κερδοφόρα ανάπτυξη.
 • Ανθεκτικοί και οι δύο Κλάδοι δραστηριότητας της εταιρείας (Ενέργεια και Μεταλλουργία) στηρίζοντας τα εξαιρετικά αποτελέσματα της MYTILINEOS.
 • Ο Κλάδος Μεταλλουργίας το 2023 το ίδιο ισχυρός και κερδοφόρος, όπως και το 2022.
 • Παραμένουν ισχυρές οι επιδόσεις του Κλάδου Ενέργειας και το 2023, με νέα έργα BOT στο ενεργητικό της – ισχυρές επιδόσεις και στην παραγωγή, προμήθεια και εμπορία ενέργειας, αλλά και στην προμήθεια φυσικού αερίου και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Αποδοτική η υιοθέτηση του αυτοχρηματοδοτούμενου επιχειρηματικού μοντέλου, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου.
 • To Asset Rotation Plan της Mytilineos και οι αυξημένες δραστηριότητές της στη νοτιοανατολική Ευρώπη επεκτείνουν τη γεωγραφική της διασπορά πέραν της Ελλάδας.
 • Επαρκής ρευστότητα, λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου της εταιρείας νωρίτερα το 2023 και το προφίλ ληκτότητας του χρέους της
 • Πρόβλεψη για EBITDA ύψους 1,0 δισ. ευρώ- 1,1 δισ. ευρώ και για το 2024.
 • Πρόβλεψη από την S&P για ελεύθερες λειτουργικές ταμειακές ροές (FOCF) σημαντικά θετικές το 2024.

Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου η Mytilineos κατάφερε να περάσει σε αξία τον ΟΤΕ, καθώς η αξία του ήταν στα 5,386 δισ. ευρώ έναντι 5,375 δισ. του ΟΤΕ, μία διαφορά της τάξης των 11 εκατ. ευρώ.