Επικύρωσε το ΣτΕ την καταχώριση στο μητρώο ποικιλιών της ελιάς Καλαμών ως συνώνυμο της ονομασίας «Καλαμάτα»

Νόμιμη έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) την απόφαση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτρη Γεωργαντά, σύμφωνα με την οποία είχε εγκριθεί η καταχώριση στο μητρώο ποικιλιών της φυτικής ποικιλίας ελιάς «Καλαμών» ως συνώνυμο της παλαιάς ονομασίας «Καλαμάτα».

Η απόφαση του ΣτΕ σηματοδοτεί την αναγραφή της λέξης «Καλαμάτα» στις ετικέτες της ποικιλίας «Καλαμών».

Υπενθυμίζεται ότι σε σχέση με το ζήτημα αυτό είχε προηγηθεί προσφυγή εκ μέρους του Συλλόγου υπέρ των Μεσσηνιακών Ελαιοκομικών Προϊόντων ΠΟΠ (ΣΥΜΕΠΟΠ), της Περιφέρειας Πελοποννήσου και δήμων της Μεσσηνίας.

Οι Μεσσήνιοι ελαιοκόμοι αμφισβητούσαν την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση εκτιμώντας ότι η ονομασία «Καλαμών», αφότου ταυτίζεται την ονομασία «Καλαμάτα», πλήττει την ελιά ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣτΕ κρίνεται νόμιμη απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καταχώρισης στο Μητρώο Ποικιλιών ως συνωνύμου της ονομασίας φυτικής ποικιλίας ελιάς «ΚΑΛΑΜΩΝ/KALAMON» της από μακρού χρόνου χρησιμοποιούμενης ευρέως παλαιάς ονομασίας «ΚΑΛΑΜΑΤΑ/KALAMATA». Δεν θίγεται η καταχωρισθείσα το έτος 1996 ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας», «olive de Kalamata».

Συνεπώς είναι εφαρμοστέα η ειδική διάταξη του άρθρου 42 του Κανονισμού 1151/2012, με το οποίο τίθενται οι προϋποθέσεις επιτρεπτής συνύπαρξης προϋφιστάμενης της καταχώρισης ΠΟΠ ονομασίας φυτικής ποικιλίας και ΠΟΠ, προκειμένου να επιτευχθεί δίκαιη ισορροπία αφενός των δικαιωμάτων και ελευθεριών του συνόλου των επιχειρήσεων του διατροφικού κλάδου που παράγουν κοινά, μη ΠΟΠ προϊόντα, αφετέρου δε των παραγωγών προϊόντων ΠΟΠ, ώστε να μην επεκταθεί πέραν του αναγκαίου μέτρου η προστασία των προϊόντων ΠΟΠ εις βάρος των κοινών προϊόντων, που προέρχονται από την ίδια φυτική ποικιλία.