Πλήρη απορρόφηση και η αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, συνέχιση της εφαρμογής της ατζέντας διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του προγράμματος ESM και σταδιακή και προσεκτική επιστροφή σε μια δημοσιονομική πορεία που συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, με ταυτόχρονη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνιστά ο ESM για την Ελλάδα, στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων για το 2020, που ενέκρινε σήμερα το Συμβούλιο των Διοικητών του, το οποίο συνεδρίασε στο περιθώριο του Eurogroup, στην έδρα του οργανισμού στο Λουξεμβούργο.